képviselő-testületi ülés

Rendkívüli nyári testületi ülés

2020. július. 19. 08:00
Július 15-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület közel harminc napirendi pont tárgyalásával. A legnagyobb vitát a MTÜ projektek keretében felújítandó Kereskedőház helyzete váltotta ki, de egyéb ügyekben is egymásnak feszült a két oldal – mindkét részről többször is elhangzott a kérés, hogy maradjanak a tárgynál és mellőzzék a személyeskedést.

Testületi hírek

2020. március. 30. 10:54
A képviselő-testület március 11-i ülésének fontosabb határozatai: • Öt évre Dublinszki-Boda Pétert nevezték ki április 1-től a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetőjének, miután az előző intézményvezető, dr. Pázmány Annamária megbízatása lejárt. • Március 16-tól Rozman Gábor a V8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetőjének, az Aquapalace Kft.-nek az új ügyvezetője határozatlan időre. Az új uszoda-igazgatót nyolc pályázó közül választották ki a képviselők.

A november 13-i testületi ülés főbb hírei

2019. november. 18. 22:00
Városrészi költségvetés Az új városvezetés célja az építményadóból származó bevételek visszaosztása a városrészek között oly módon, hogy a bevétel ott kerüljön felhasználására, ahonnan a befizetés származik. Az új típusú költségvetési tervezés lényegi eleme, hogy a városrészek önmaguk rendelkezzenek költségvetési kerettel annak érdekében, hogy helyben dőljenek el a fenntartási, felújítási kérdések, amelyek az ott élők életminőségét javítják. Szentendre illetékességi területén az építményadóból származó bevétel 2018-ban 504 205 935 Ft volt.

A március 14-i testületi ülés főbb hírei

2019. március. 19. 11:00
Pilis Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv A településkép védelméről szóló törvényhez kapcsolódóan, a Lechner Tudásközpont megbízásából a DNS Építészműterem és a DZone studio konzorciuma elkészítette a Pilis Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvét, az ÉTAK-ot. A kézikönyv bemutatja a Pilis térség természeti értékeit, a régió településeinek jellegzetes építészeti karakterét, kulturális örökségét. Az ÉTAK lehetővé teszi, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a régióról szóló rendszerezett tudás, akár helyi lakosként, akár tervezőként vagy döntéshozóként szeretné jobban megismerni a tájegységet.

A február 21-i testületi ülés főbb hírei

2019. február. 22. 10:00
Elfogadták a 2019. évi költségvetést Elkészült Szentendre 2019. évi költségvetési rendelete a központi költségvetéséről szóló törvényben előírtak alapján. A javaslat összeállításánál alapvető szempont volt az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátása és az önkormányzat teherbíró képessége. A 2019. évre tervezett bevételek és kiadások főösszege 9,28 milliárd Ft. 2019-ben kiemelten fejlesztendő terület az út-és járdaépítés, illetve állapotuk javítása, erre a célra 541 millió Ft-ot különítettek el, ami a teljes fejlesztési terv 28%-a. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 1. napján hatályát veszti.