Ugrás a tartalomhoz

Rendkívüli nyári testületi ülés

Július 15-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület közel harminc napirendi pont tárgyalásával. A legnagyobb vitát a MTÜ projektek keretében felújítandó Kereskedőház helyzete váltotta ki, de egyéb ügyekben is egymásnak feszült a két oldal – mindkét részről többször is elhangzott a kérés, hogy maradjanak a tárgynál és mellőzzék a személyeskedést.

Sürgősségi indítványok

Az ülés két sürgősségi indítvány tárgyalásával kezdődött. Az egyik egy hiánypótlás volt: a testület jóváhagyása is szükséges a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése érdekében benyújtott pályázathoz. A másik a szakorvosi rendelőintézet új igazgatójának indítványa volt: Dublinszki-Boda Péter szerint alapvető igény, hogy SZEI-nek, mint önálló költségvetési intézménynek önálló gazdasági vezetője legyen. Egy képviselői kérdésre válaszként elhangzott, hogy az intézmény felmondja az EFI (Egészségfejlesztő Iroda) bérletét a magas bérleti díj miatt, és bíznak abban, hogy a mostaninál lényegesen olcsóbban tudnak irodát bérelni a következő három évben, ami fenntartási kötelezettség, s ehhez központi forrást is igényelnek.

Rendőrkapitányi beszámoló

A június elsejétől kinevezett új rendőrkapitány bemutatkozása egyben beszámoló is volt a rendőrség 2019. évi tevékenységéről. Krauth Ferenc rendőr alezredes elmondta, hogy tíz év statisztikájában jól látszik a javuló tendencia. A Szentendrei Rendőrkapitányság az illetékességi területén –325 nm és 13 települést foglal magában – az előző évekhez képest csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma stagnál, és az összes bűncselekmény 100 ezer lakosra vetített száma csökkent. A Rendőrkapitányság nyomozási eredményességi mutatója 49,5%-ról 65,3 %-ra javult az elmúlt évben, amely 2010 óta a legmagasabb érték. Csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma is (összesen 113 ilyen baleset volt). A Rendőrkapitányság 2018. év elejétől az ún. finn-módszerrel alkoholtesztes ellenőrzéseket végez, iIyen ellenőrzések a jövőben is várhatóak. A kapitány hozzátette, hogy folyamatosan együttműködnek az illetékességi területén található önkormányzatokkal, a rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel, polgárőrséggel, vagyonvédelmi szolgálatokkal.

Napirend előtt

A polgármester a napirendi pontok előtt megköszönte a járványhelyzetben történt helytállást és összefogást a város összes polgárának, hiszen sok önkéntes dolgozott folyamatosan, és nemcsak a kötelező feladatokat látták el, hanem a rászorulókat is segítették például az Éléstár létrehozásával, melynek keretében 1039 családot tudtak támogatni.

A pozitívum után egy negatív téma következett: Fülöp Zsolt szerint korábban nem tapasztalt, „összehangolt hangok” jelentek meg a szentendrei közéletben, s ő úgy látja, hogy ilyen mélyre még nem süllyedt a helyi közélet, mert pl. intézményvezetők adataival is visszaéltek. Mindezek megszüntetése érdekében beszélt a helyi Fidesz vezetőjével, és megállapították, hogy van közös értékrend, ezért arra kérte Perneczky Zoltánt, hogy adjanak ki közös nyilatkozatot, hogy megállítsák ezt a folyamatot. S hozzátette, hogy ebben a képviselőknek is van szerepük, mert nem mindegy, ki milyen véleményt erősít fel hozzászólásával. És itt kaptak a jelenlévők magyarázatot az asztalon égő úszó mécsesekre: a gyertyák lángjaival az egymásra nyitottságot és az empátiát szerették volna megjeleníteni, s bár ellentét van a tűz és víz között, de van közös felület. Zakar Ágnes képviselő egyetértett a polgármesterrel, és javasolta, hogy minden közszereplőért égjen a gyertya, akit támadás ér – vagy ért korábban – a közösségi médiában.

A Kereskedőház

2017-ben – turisztikai fejlesztések keretében – a Kereskedőház felújítására közel hárommilliárdos keretről döntött a kormány, de a Magyar Turisztikai Ügynökségnél elakadtak a felújítással kapcsolatos egyeztetések. Az épület tetőszerkezete kritikus állapotban van, a további állagromlás elkerülése érdekében minél előbb el kellene kezdeni a felújítását. Az erről szóló előterjesztésben  – mely a Kereskedőház és a Templomdomb rekonstrukciójának kiemelt kezelése, a mielőbbi fejlesztés megindítása, az egyeztetések előmozdítása érdekében készült – a képviselők részletes tájékoztatót kaptak az egyes projektek állásáról, készültségi fokáról.

Fülöp Zsolt a szavazás előtt elmondta, hogy a városvezetés kiemelt feladatának tekinti, hogy ez a turisztikai fejlesztési program ne akadjon el, ezért több kormányzati illetékest megkerestek, és tárgyaltak a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával is, aki a járványhelyzetre tekintettel haladékot kért.

Az előterjesztéshez a testület fideszes tagjai módosító indítvány nyújtottak be, amelyben javasolták, hogy – az MTÜ-projektek jobb megalapozásához – készítsen a városvezetés tíz évre szóló turisztikai és kulturális koncepciót alakosság és az érdekelt szereplők bevonásával, amelyben megalkotnak egy egységes jövőképet, és kijelölik a következő évek céljait. Zakar Ágnes szerint erre azért is szükség van, mert a jelek szerint a kultúra és turisztika területén nem az folytatódik, ami eddig volt, hiszen az új városvezetés új intézményvezetőket nevezett ki, változások történtek az FMC stratégiájában, és emlékeztetett az elakadt kerékpáros híd ügyére is. A polgármester szerint, amikor három évvel ezelőtt megszületett a kormánydöntés, akkor sem volt a városnak kulturális koncepciója, legalábbis ezt nem találták a hivatalban. Szerinte a „koncepciógyártás” időveszteséget jelentene, és kérte, hogy minden képviselő kövessen el mindent, hogy elinduljon a felújítás, mert az épület egy, maximum két évet bír ki. Szűcs Katalin képviselő szerint az előző vezetés 2015-től – az előírások ellenére – nem vizsgálta felül az integrált településfejlesztési stratégiát.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy otthonunk és büszkeségünk Szentendre gondolat jegyében kezdeményezzen újabb és újabb egyeztetéseket a testület FIDESZ-KDNP frakció tagjainak bevonásával hónapról hónapra, a térség országgyűlési képviselőjével, Hadházy Sándorral, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség és a kormány illetékes vezetőivel mindaddig, amíg a Fő téri Kereskedőház, a Templomdomb felújítási programja, valamint a többi 2017-es kormányhatározattal eldöntött turisztikai beruházási projekt sorsa kedvezően el nem dől.

Az épület állapotromlásának megakadályozása érdekében az önkormányzat és a Ferenczy Múzeumi Centrum állagmegóvási tervet dolgoz ki, amely alapján a legégetőbb feladatokat elvégzik.

Vitás ingatlanügy

A képviselők részletes tájékoztatót kaptak a CYEB Energiakereskedő Kft. és Szentendre Város Önkormányzat közötti vitás ingatlanügy (a Postás strand mellett tervezett irodaház) jelenlegi állásáról, illetve az ügy előzményeiről.  A napirendi pont tárgyalásakor elhangzott, hogy a mostani képviselők keze kötve van, mert a CYEB Kft. továbbra is meg akarja építeni az irodaházat, és ha a város ezt meg akarja állítani a telkek visszavásárlásával, akkor az 700 millió forintba kerülne. Lang András képviselő szerint a város vélhetően kárt szenved, mivel átminősítették a területet, és így többletérték keletkezett, de az értéknövekedés kompenzációját nem kérték el cégtől. Szegedi István összefoglalta a lehetőségeket, amelyek közül szerinte két változat jöhet szóba: vagy perel a város, vagy megegyeznek, és próbál a város cserébe – kompenzációként – kapni valamit.

 Az ülésen hozott további főbb döntések

  • Egymilliárd forintra emelték a meglévő, 500 millió Ft összegű folyószámlahitel keretösszegét, melyre veszélyhelyzetből adódó bevételkiesések, illetve a bevételek beérkezésének eltolódásából adódó likviditás biztosításához van szükség.
  • A Városi Szolgáltató NZrt. lefolytatta a közutak és földutak helyreállítási munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési eljárást, az új vállalkozók kiválasztására a szerződések lejárta miatt volt szükség. Az eljárás mindkét része eredményes volt.
  • Emelkednek a parkolási díjak, ezért a testület módosította a parkolás rendjéről és a várakozási díjakról szóló önkormányzati rendeletet. Az autóbuszokra és az azokkal egy tekintet alá eső járművekre vonatkozó várakozási díj a jelenleg hatályos 1360 Ft/óra összegről 1920 Ft-ra emelkedett; az I.-II. zónában személygépkocsikra megállapított 280 Ft/óra összeget 320 Ft-ra, a III. zónában pedig a jelenleg hatályos 360 Ft/óra díjat 440 Ft-ra emelték.
  • Jelenleg a Fehérházban üzemelő hulladékgazdálkodási ügyfélszolgálat nyitva tartása heti 40 óra, azonban a jogszabályok ennél lényegesen rövidebb nyitva tartást írnak elő. Ez a törvény szerinti minimum biztosítandó ügyfélszolgálati nyitva tartást rögzítik a rendeletben, ugyanis a közszolgáltató és alvállalkozója a megnövekedett adatszolgáltatási feladatok mellett a jelenlegi idejű ügyfélszolgálatot nem tudja fenntartani, másrészt az utóbbi időszakban az ügyintézés az elektronikus ügyintézés felé tolódott – ezt mutatják a járványhelyzet alatti tapasztalatok is. A rövidített nyitva tartás növelheti az ügyintézés hatékonyságát is, mert a nyitva tartáson kívüli időben a munkatársak koncentráltabban tudják az ügyfélkérelmeket intézni.
  • A testület döntött a közétkeztetési díjának emeléséről. A VSZ NZrt. által lefolytatott élelmezési nyersanyag közbeszerzés eredményeként 15%-os nyersanyagérték-emelést láttak indokoltnak. Az emelés következtében a bölcsődés napi ellátás 425-ről 490 forintra, az óvodás napi ellátás 370-ről 430 forintra, az alsó tagozatosok ellátása 415-ről 480 Ft-ra, a felsősöké 440-ről 510 Ft-ra, valamint a középiskolásoknak az ebéd ára 300-ról 345 Ft-ra emelkedett. A nyersanyagáremelés a Gondozási Központ szociális étkezési térítési díját is érinti: szeptember 1-jétől itt is megnövekedett díj ellenében kaphatják az ebédet az ellátottak.
  • Az önkormányzat július elején arról kapott tájékoztatást, hogy a főtéri Képtár kiállítótermének álmennyezet bontása során kiderült, hogy megrongálódott a mennyezeti freskó körüli keretrész. Mivel a freskó muzeális értéknek minősül, így indokolt a rongálódás körülményeinek feltárása és annak jegyzőkönyvben történő rögzítése, amire a Ferenczy Múzeumi Centrum új igazgatóját kérték fel.
  • Az önkormányzat a Ferenczy Múzeumi Centrum működtetéséhez a központi támogatás kiegészítésére a korábbiaknál kevesebb támogatást tud nyújtani, ezért a költségvetési egyensúly megteremtése céljából az igazgató koncepciót készített a működés racionalizálásáról. A létszámcsökkentés során 5,75 üres álláshely megszüntetnek, 16,25 álláshely pedig felmentéssel kerül megszüntetésre. Az ülésen az igazgató-helyettes elmondta, hogy a létszám az új szakmai koncepcióhoz lett igazítva, mivel vannak olyan feladatok, amelyeket projektalapon lehet ellátni, vagy helyettesítéssel megoldható a múzeumon belül. Szempont volt, hogy az alaptevékenységhez szükséges feladatokat el tudják látni továbbra is, és ne veszélyeztessék a múzeum működését, szakmai tevékenységét.
  • Az elmúlt időszakban önkormányzati intézmények és Szentendre város működése szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró szervezetek részéről érkeztek igények az ott dolgozók lakás gondjainak megoldása érdekében. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló önkormányzati rendelet szerint az ilyen célra bérbe adható lakások köre nem elégséges, ezért pontosították a közérdekű bérbeadás feltételeit és bővítették a közérdekből bérbe adható lakások körét.
  • Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésből 2,7 millió Ft támogatást nyújt fűtéskorszerűsítésre a Hamvas Béla utca 20-30. társasház részére. A 2019. évi Otthon Melege pályázaton –melyen a lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező fűtési rendszer korszerűsítésére, felújítására lehetett támogatást nyerni –a társasház a 27 millió forint költségű felújítás 50%-ára nyert támogatást.

 

További cikkeink a témában