Ugrás a tartalomhoz

Szociális lakás bérbeadását hirdette meg az önkormányzat

PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRBE VEHETŐ LAKÁSRA (KÁROLY U. 10. )

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat tulajdonában álló, a Károly utca 10. III./12-ben lévő 55 m2-es, kétszobás, összkomfortos lakás határozott idejű, legfeljebb 5 évre szóló, szociális helyzet alapján történő bérbeadásáról. A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2023. augusztus 1. 09:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban Kiíró) képviseletében a Polgármester, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban Vagyonrendelet), továbbá az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában álló, 55 m2 alapterületű összkomfortos lakás (a továbbiakban lakás), határozott idejű, legfeljebb 5 évre szóló, szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

A bérleti időszak a Rendelet 5. § (3) bekezdése szerint egy alkalommal hosszabbítható meg legfeljebb 5 évvel, további hosszabbításra nem kerülhet sor és a lakás újra pályázhatóvá válik.

A lakás a jelenlegi, megtekintett állapotában kerül bérbeadásra. A bérbevétel feltétele a lakás felújítása.

A megpályázható lakás adatai:

lakás címe szobaszám komfortfokozat terület lakás állapota Bérleti díj minimum*Ft/hó
8634/3/A/67 hrsz.
Károly utca 10. III./12.
2 összkomfortos 55 m2 üres, felújítandó 24.605,- Ft **

*A bérleti díj nem tartalmazza a közös költséget, valamint a közüzemi szolgáltatások díját,
**helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.

  • A pályázatokat a pályázati kiírás végén található formanyomtatványon (1. melléklet), mellékletekkel ellátva, a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban, számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújta-ni.
  • A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat Károly utca 10. III./12. ajtószám alatt fekvő, 55 m2 alapterületű, 2 szobás, felújítandó lakásra”
  • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 1. 09:00 óra
  • A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktató | Szentendre, Városház tér 3. I. emelet | ügyfélfogadási időben: Hétfő 13-17, Szerda 8-12, 13-16 óráig | vagy postai úton a 2000 Szentendre Pf. 54.-es címre.
  • A pályázati kiírás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfél-szolgálati Irodán (Dunakorzó 25.) vehető át, vagy a hirdetés végén „a pályázat részletes kiírása, pályázati adatlap”  szövegre kattintva letölthető.
  • A pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a megjelölt időre és helyre a pályázat beérkezett.
  • A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodájánál (Telefon: 26/785-091) lehet.

A pályázat részletes kiírása, pályázati adatlap  >>>

További cikkeink a témában