Ugrás a tartalomhoz

Önkormányzati lakás közérdekű célra bérbeadó

FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában álló Hamvas Béla u. 10. II. em. 8. alatt lévő, 35 m2 alapterületű, 1,5 szobás összkomfortos önkormányzati öröklakás közérdekű célból történő bérbevételére. A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2023. július 3-án 09:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre Város Önkormányzat képviseletében a Polgármester, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) számú önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé 35 m2 alapterületű összkomfortos lakás közérdekű célból történő bérbeadására a Rendelet 14. §-a alapján.

A lakás a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra. A lakás a kiírás időpontjában üres.
A pályázatokat az alábbiakban letölthető formanyomtatványon (1. melléklet), mellékletekkel ellátva, a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban, számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújta-ni.
A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat Hamvas Béla u. 10. II. em. 8. ajtószám alatt fekvő, 35 m2 alapterületű lakás bérletére”
A pályázó köteles a pályázatot „EREDETI PÉLDÁNY” felírással ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 03. 9:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktató (Szentendre, Városház tér 3. I. emelet) ügyfélfogadási időben: Hétfő 13-17, Szerda 8-12, 13-16-ig vagy vagy postai úton a 2000 Szentendre Pf. 54.-es címre.
A pályázati kiírás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán (Dunakorzó 25.) vehető át, vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról letölthető.
A pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a megjelölt időre és helyre a pályázat beérkezett.

A megpályázható lakás adatai:

hrsz, lakás címe: 1245/12/A/77
Hamvas Béla u. 10.
II. em. 8. ajtó

szoba-szám: 1,5

komfort-fokozat: összkomfortos

alap-terület:  35 nm

lakás állapota: üres rendeltetésszerű

lakbér: 39.145 Ft/hó

*A lakbér nem tartalmazza a közös költséget, valamint a közüzemi szolgáltatások díját.
** A lakbér mértéke a Rendelet 1. melléklet 2.1. pontjába foglalt táblázat alapján számított lakbér két és félszerese.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a lakás megtekintéséről egyeztetni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál (Telefon: 26/ 785-091) lehet.

A pályázat részletes kiírása, pályázati adatlap >>>

 

 

 

 

 

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.