Ugrás a tartalomhoz

25 éves az Egészséges Városért Közalapítvány!

2022. október 10-én,  a  Lelki egészség világnapján  „Mentális egészségünk” címmel rendeztek szimpóziumot az Egészséges Városért Közalapítvány 25 éves  jubileuma alkalmából.

A Közalapítványt 1997-ben az Önkormányzat alapította , azóta Szentendre városát a
Közalapítvány képviseli  a WHO Egészséges Városok programban és felügyelőbizottsági tag a
az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületében, mely Közép Európai regionális
hálózatként működik. Így lehetőség nyílt a határon túli magyarlakta városoknak is a csatlakozásra, Dunaszerdahely, Erdőszentgyörgy, Lendva, Magyarkanizsa, Szabadka, Székelyudvarhely,
Szováta, Topolya, Zenta kapcsolódott be a munkába.

Az újsághoz eljuttatott közleményben ez szerepel: „Külön köszönettel tartozunk  Szentendre város és a járás településein működő intézmények szakembereinek  és  a települések  lakosságának, akik a korábbi évek kiváló és megbízható partnerei voltak az egészséges élet  aktív  támogatásában.
Az egészség, a testi-lelki-szociális jóllét állapota, mely  nem cél, hanem erőforrás, eszköz az értelmes
élet megvalósításához.  Ennek az egységnek    az egyik legfontosabb alapja   a  lakosság  mentális
egészsége. Településeinken tennünk kell a depresszió és öngyilkosság megelőzéséért, a  fiatalok, a
munkahelyek,   az idősek lelki egészségért.

Éppen ezért a  városvezetők, településvezetők, intézményvezetők , együttesen a döntéshozók
megnyerése a célunk olyan átfogó programok megvalósításában, mint a Depresszió Ellenes Hálózat
létrehozása a Szentendrei járásban.  Fontos az emberi egészséget meghatározó egyéni,
magatartásbeli tényezőket is helyes irányba  befolyásolni,  és ezen túlmenően azokat a strukturális és
közösségi tényezőket is, amelyek gyakran az egyéni tényezőknél is nagyobb mértékben hatnak
egyének és közösségek egészségi állapotára. Az egészségfejlesztés nem csupán az egészségügy feladata, átfogó társadalmi és politikai tevékenység, mely magában foglalja az egyének ismereteinek és készségeinek fejlesztését, a közösségek aktív részvételét, valamint az egészséges, illetve egészséget támogató környezet kialakítására irányuló társadalmi, jogszabályi és gazdasági háttérfeltételek biztosítását, kialakítását. Ehhez is kapcsolódó új elképzelés,  országos program  a FITT Magyarország Alapítvány  előadásában elsőként a Szentendrei járásban bemutatkozó  program. Az aktív mozgás és a testkultúra elterjesztése, annak magasabb, tudatos szintre történő emelése, a rendszeres testmozgásra,
testedzésre történő ösztönzés anyagi javadalmazással és kommunikációs eszközökkel.  A program az
egész életen át tartó mozgásról szól,  melynek célcsoportjai a gyermeket váró, kisgyermekes
családok, aktív korúak, idősek, egyszóval a településeken lakók közösségei.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)  Egészséges Városok program fő célkitűzése elősegíteni,
hogy a városokban élők egészségének védelme a helyi döntéshozói figyelem fókuszába
kerülhessen.

Legyen  az egészséget és jól-létet támogató településfejlesztés, legyen  közösségi részvétel biztosítása
és széleskörű együttműködések kialakítása az egészség és jól-lét érdekében , legyen  prosperitás, a
társadalmi környezet fejlesztése, alapszükségletekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosítása  és legyen  béke és biztonság a  befogadó közösségeken keresztül.” – számolt be az eredményekről  Gerőcs Katalin, a Kuratórium elnöke.

Címlapkép: Sirpa P /Pixabay

További cikkeink a témában