Ugrás a tartalomhoz

Választások 2024

2024, június 9-én tartjuk a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választását. 6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.

A szavazókör pontos címét a postán megküldött választási értesítő tartalmazza. A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát. Szavazni csak érvényes igazolvánnyal és lakcímkártyával lehet. Erre alkalmasak a magyar vagy más uniós tagállami hatóságok által kiállított érvényes igazolványok (útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély). A választópolgár személyazonossága igazolása után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával igazolja. A szentendrei szavazókörökről a városi honlapon találhatók információk.

Figyelem! Ellenőrizzük időben okmányaink érvényességét! A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles elutasítani. Fontos, hogy a választópolgárok a szavazás előtti napokban vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. Új személyi igazolványt legkésőbb május 31-ig lehet igényelni, hogy az biztosan elkészüljön a választás előtt. Útlevél igénylése esetében – magasabb illeték befizetésével – lehetőség van sürgősségi vagy azonnali okmányigénylésre is.

A legtöbb kormányablak a választás hétvégéjén, június 8-án szombaton és 9-én vasárnap – kizárólag a választásokkal kapcsolatos ügyintézéshez – nyitva tart, hogy azok, akiknek a voksolás napján nincs semmilyen személyazonosításra alkalmas érvényes igazolványuk, ideiglenes személyi igazolványt igényelhessenek, amivel szintén lehet szavazni.

Rontott szavazólapok 

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Egy választópolgár rontás miatt szavazólapfajtánként csak egyszer kérhet új szavazólapot. Ha a választópolgár a szavazatát bedobta az urnába, már nem kérhet cserét. 

Szavazólapok színes keretekkel

A választásokon a szavazólapokat színes kerettel különböztetik meg. Az európai parlamenti szavazólap kerete kék, a polgármesteri szavazólap kerete sárga. Az egyéni képviselői (egyéni listás és egyéni választókerületi) szavazólap nem kap külön keretet, a lap egyszínű fehér. A nemzetiségi szavazólap zöld színű (ilyet csak azok a választók kapnak, akik a határidőig kérték felvételüket a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe). Figyelem! A zöld, nemzetiségi szavazólapot a zöld borítékba kell helyezni és le kell ragasztani, különben a szavazat érvénytelen.

A választással kapcsolatos valamennyi információ megtalálható a www.valasztas.hu honlapon.

 

Mozgóurna igénylése 

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben a szavazás napján, mozgóurnát kérhet. A kérelem elektronikus úton, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján és postai úton is benyújtható. Elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – a www.valasztas.hu honlapon, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem. A személyesen megjelenő kérelmező szóban, a kézbesítési meghatalmazott a kérelmező által kitöltött nyomtatvány leadásával terjesztheti elő a kérelmet. 

Annak érdekében, hogy a mozgóurnát igénylő választópolgárt könnyebben megtalálják a szavazatszámláló bizottság tagjai, további információk adhatók meg (pl. lépcsőház, kapucsengő vagy kórházi részleg, osztály, kórterem).

Figyelem! Ha valaki olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel (lakcím vagy átjelentkezés alapján), akkor a mozgóurna iránti kérelmet egyben átjelentkezési vagy az átjelentkezést módosító kérelemnek is kell tekinteni. Ha a választópolgár átjelentkezése kifejezett átjelentkezési kérelem benyújtása nélkül, mozgóurna iránti kérelemmel történt, a mozgóurna iránti igény visszavonása esetén úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár nem kíván átjelentkezéssel szavazni, ezért a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe kerül vissza. A választópolgár ettől eltérő nyilatkozatot is tehet a mozgóurnaigény visszavonásakor, amivel továbbra is fenntarthatja az átjelentkezését.

További cikkeink a témában