Ugrás a tartalomhoz

Tízéves a SZMÖRE

Fennállásának 10. évébe lépett a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesülete (SZMÖRE). Az Egyesület a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban, az alapítást követően 1955-59-ben tanuló egykori diákok kezdeményezésére jött létre.  

Alapítóink régi tanáraink és „első generációs” móriczos diákok. Az Egyesület célja: A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanult egykori diákok együvé tartozásának tudatosítása, egymásért felelősséget érző, egymást kölcsönösen segítő baráti közösségének kialakítása, valamint együttműködés az Alma Materrel, az oktató-nevelő munka segítése.

Az Egyesület az Alapszabályban megfogalmazott célja alapján ─ a volt diákok együvé tartozásának erősítése érdekében ─ összejöveteleket, kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket szervez. Gyűjti és közzéteszi a kiemelkedő tudományos és társadalmi sikereket elért volt diákokkal kapcsolatos adatokat, eredményeket. A nehéz helyzetbe jutott, beteg, egyedülálló öregdiákoknak anyagi támogatást nyújt, segíti gondozásukat.

A fenti céloknak megfelelően beszélgetésre hívjuk azon volt diáktársainkat, akik a tudomány, a művészetek, vagy a sport, világában kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, vagy nyújtottak. Ilyen alkalmakkor a meghívott kiemelkedő teljesítményének ismertetésén túl felelevenednek azok a régi diák emlékek is, melyek meghatározták a pályaválasztást, vagy akár az életre kapott jó tanácsokat, és természetesen a diákcsínyek is. Hangulatos beszélgetéseken ismerjük meg egymás életútját az Alma Mater után.

Általában ezeken a beszélgetéseken megjelennek az egykori osztálytársak is, így még azok is találkozhatnak egymással, akik esetleg nem tartanak rendszeresen osztálytalálkozót. Nem egyszer fordult elő, hogy egy-egy ilyen hangulatos beszélgetés után döntöttek úgy a volt osztálytársak, hogy ezután évente összejönnek.

Rendszeresen figyelemmel kísérjük a volt öregdiákok életkörülményeit. Anyagi lehetőségeinkhez mérten évente általában egyszer, Karácsony környékén pénzbeli és egyéb anyagi juttatással támogatjuk Őket. Évek óta vásárolunk tűzifát, és juttatjuk el azokhoz a volt diáktársakhoz, akik erre rászorulnak, hogy könnyebben átvészeljék a telet.

Ilyen alkalmakkor magunk fűrészeljük fel a fát, ezzel egy kis hangulati elemet is viszünk a munkába. Ha tehetjük, ezekbe a tevékenységekbe bevonjuk a gimnázium jelenlegi tanulóit is, mert meggyőződésünk, hogy a nevelés egyik – ha nem a leghatékonyabb – eszköze a személyes példamutatás is. Szeretnénk, hogy a jelenlegi diákok tovább vigyék a hagyományainkat, és ők is erősítsék az együvé tartozás szellemét.

Az „öregdiákokon” kívül rendszeres beiskolázási és szintén Karácsony előtti juttatásban részesítjük a jelenleg tanuló, és erre rászoruló diákokat is. Jelenleg két diák kap havonta rendszeres pénzbeli támogatást az Egyesülettől. Folyamatos, jól működő kapcsolatot ápolunk a gimnázium vezetésével, és a diák önkormányzattal is.

Évente rendszeresen részt veszünk az iskola pályára irányító programjában, amikor is a volt diákok tájékoztatják a fiatalokat az egyes munkaterületek, foglalkozások részleteiről, az ott adódó lehetőségekről. Segíteni szeretnénk ezzel is a pályaválasztást.

Meg szeretném említeni, hogy az iskola tanári karának jó néhány tagja, maga is öregdiák, és tagja egyesületünknek.

Nagyszabású, sikeres rendezvényen ünnepeltük meg a gimnázium fennállásának 60. évfordulóját, melyen felléptek az iskola diákjai is, és a zenekar egyik tagjának öregdiák státusza  kapcsán, a Vujicsics együttes is.

Eddigi fennállása alatt az egyesület hagyományt teremtett a nyár nyitányaként, egyik öregdiák társunk vízitelepén megrendezett „Vadkacsa juniális”-sal melyet 5. éve rendszeresen tartunk június első szombatján. Ilyenkor bográcsozunk, beszélgetünk, erősítjük az évfolyamok közötti barátságokat.

Az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal Pedagógusnapi köszöntést rendeztünk a gimnázium egykori, nyugdíjas tanárainak, amelyet nagy örömmel fogadtak volt tanáraink. Meghatódtak a gesztustól, és úgy éreztük, hogy ezt folytatnunk kell. Jóleső érzés volt látni, hogy milyen sokan vannak még közöttünk.

A gimnázium területén két tanterem is őrzi egykori tanáraink emlékét, melyeket az egyesület kezdeményezésére alakított ki a gimnázium vezetése. Somodi László, és Kovács Lajos tanár urak részére állított emléktáblát az egyesület. Ezek költségeit az egyesület fizette, bár Kovács Lajos tanár úr emléktáblája költségeihez a Szentendrei Önkormányzattól is kaptunk támogatást.

Pályázatokat írunk, íly módon is igyekszünk pénzt szerezni az ilyen jellegű tevékenységünkhöz.

Mind a segélyezést, mind pedig a rendezvényeket abból fedezzük, ami a tagdíjakból, adományokból és a pályázatokon nyert összegekből befolyik.

Az egyesület elnöksége, és a bizottságok is térítés nélkül végzik munkájukat, néhányan még az aktív munkaviszonyuk mellett.

Eddigi rendezvényeink, találkozóink írásos, és képes tudósításai megtalálhatók az Egyesület honlapján is. Elérhető: www.mzsg.hu a gimnázium honlapján, ahol a közösségeink címszó alatt található az Öregdiák Egyesület.

Elnökünk: Horváth Vilmos (1972-es évfolyam) elérhetősége: horvath.vilmos@vallalkozohaz.hu

Tagjaink, vagy pártoló tagjaink közé várunk minden olyan, volt móriczos diákot, aki szeretne részt venni az Egyesület munkájában.

Az egyesületi tagság éves díja: 2000 Ft.

Köszönettel fogadunk továbbá minden olyan anyagi támogatást, amellyel a fent felsorolt célokat kibővített körben tudjuk megvalósítani.

 

Dr. Békésiné Szűcs Irén (1972-es évfolyam)

alelnök

Kovács Lajos emléktáblája, a gyermekei társaságában

A rendezvény közönsége

Nyugdíjas, volt tanáraink köszöntése Pedagógusnap alkalmával 2018-ban

A hagyományos „Vadkacsa Juniális”

A gimnázium 60. fennállásának tiszteletére szervezett egyesületi rendezvény egy pillanata a Kossuth-díjas Vujicsics együttes közreműködésével (egyik tagjuk szintén öregdiákunk)

További cikkeink a témában