Ugrás a tartalomhoz

Szociális lakás bérbeadását hirdette meg az önkormányzat

FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában álló, Szabadkai utca 13. C. ép. 12., 44 m2 alapterületű, 1,5 szobás komfortos önkormányzati lakás határozott idejű, legfeljebb 5 évre szóló, szociális helyzet alapján történő bérbevételére. A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2023. július 5-én 09:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban Kiíró) képviseletében a Polgármester, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban Vagyonrendelet), továbbá az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában álló, 44 m2 alapterületű komfortos lakás (a továbbiakban lakás), határozott idejű, legfeljebb 5 évre szóló, szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

A bérleti időszak a Rendelet 5. § (3) bekezdése szerint egy alkalommal hosszabbítható meg legfeljebb 5 évvel, további hosszabbításra nem kerülhet sor és a lakás újra pályázhatóvá válik.

A lakás a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra! A lakás a kiírás időpontjában lakott.
A pályázatokat az alábbiakban letölthető formanyomtatványon (1. melléklet), mellékletekkel ellátva, a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban, számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújta-ni.
A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat Szabadkai utca 13. C. ép. 12. ajtószám alatt fekvő, 44 m2 alapterületű, 1,5 szobás lakásra”
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 5. 09:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktató (Szentendre, Városház tér 3. I. emelet), ügyfélfogadási időben: Hétfő 13-17, Szerda 8-12, 13-16 óráig | vagy postai úton a 2000 Szentendre Pf. 54.-es címre.
A pályázati kiírás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán (Dunakorzó 25.) vehető át, vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról letölthető.
A pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a megjelölt időre és helyre a pályázat beérkezett.

A megpályázható lakás adatai:

Cím: 453/7 hrsz.
Szabadkai utca 13. C.
ép. 12.
(Szentendre)

Alapterület: 44 m2

Komfortfokozat: komfortos

Lakás állapota: lakott, megüresedés

Bérleti díj: 13.779,- Ft/hó

*A bérleti díj nem tartalmazza a közös költséget, valamint a közüzemi szolgáltatások díját,
**helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodájánál (Telefon: 26/785-091) lehet.

A pályázat részletes kiírása, pályázati adatlap nyomtatvány >>

 

 

 

 

További cikkeink a témában