Ugrás a tartalomhoz

Talentum ösztöndíj jól tanuló diákoknak

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága – a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj keretében pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására.

 

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:
– a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy az átlaga 5.0,
– a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató az előző két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét,
– a pályázó felsőfokú oktatási intézményben tanéveket nem szaporíthat
A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell a következő mellékleteket:
– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását,
– szentendrei lakcímének igazolását,
– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,
– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet a minimum 56 kredit teljesítése mellett csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást az előző két félév szakos évfolyamátlagáról
– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,
– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a várossal,
– a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, mely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az ösztöndíj a szorgalmi idő tartamára, októbertől júliusig (10 hónap) folyósítható.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre Városház tér 3. I. emeleti Központi Iktató (Borítékra kérjük ráírni: Talentum). A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj további részleteiről a www.szentendre.hu-n, vagy a köznevelési és társadalmi kapcsolatok referenstől lehet információkat kapni a 26-785-015-es telefonon.

További cikkeink a témában