Ugrás a tartalomhoz

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • és – a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal;
 • a jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó szakmai elképzelések,iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők   megismerhetik

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • legalább 8 év közigazgatási gyakorlat,
 • legalább 5 év közigazgatási területen szerzett vezetői gyakorlat,
 • korábban jegyzői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (Szentendre-Pilisszentlászló)

A vezetése alá tartozó álláshelyek száma: 116,5 álláshely

Ellátandó feladatok:

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Próbaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 62/A. §-ban foglalt kivétellel, 6 hónap.

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2019 november 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A munkakör betölthető: 2019. december 1.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.),. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jegyző

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Remele Antónia humánerőforrás-vezető nyújt a 20/627-8899-es telefonszámon.

A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez Szentendre és Pilisszentlászló települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás szerint az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, azaz Szentendre város polgármestere gyakorolja.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

További cikkeink a témában