Ugrás a tartalomhoz

Könyvajánló

Könyvajánló – Büky László: Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában
Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2019. 212 lap.

Aligha van, aki nem ismer óvodából, iskolából Weöres Sándor-verseket. Ha költő nevét nem is tudja, kívül fújja némelyiket, például ezt: Harap-utca három alatt / Megnyílott a kutya-tár, / Síppal-dobbal megnyitotta / Kutyafülü Aladár. / Kutya-tár! Kutya-tár! / Kutyafülü Aladár!” A költő századik születési évfordulójára, 2013-ban arcképét még a MÁV mozdonyok némelyikére is föltették. Népszerűsége és költői nagysága kiemelkedik a magyar irodalomból.
Büky László tanulmányai szemiotikai, szövegtani és stilisztikai szempontból vizsgálják a költő stílusát. A stílus számos jelensége közül a szerző a képek szerepét kiemelten kezeli, nem feledve, hogy ez a szerep és hatás mindig a szöveg egészében érvényesül. A könyv fejezetcímei a lírikus személyiség kilétére, testi-lelki valójára, térben és időben való fiktív létére, a társadalommal való kapcsolataira vonatkozó elemzések. Ezek a hagyományos stilisztikai és jelentéstani vizsgálattal megalapozva nemegyszer tartalomelemzési módszerrel ötvöződnek. Az Egérrágta mesétől a Táncdalig több költemény szinte mikroszkopikus vizsgálatát ismerheti meg az olvasó. Így például eloszlatja a Táncdal – a híres „Panyigai, panyigai, panyigai / ü” kezdetű – érthetetlenségét; zenei párhuzamokkal magyarázza meg a Csillagzene nyelvi muzsikáját. A kötetet a költővel kapcsolatos egyik személyes élményének története zárja.
A tanulmányok megismerése az irodalomkedvelőknek és oktatás minden szintjén működő tanároknak javára válhat.

További cikkeink a témában