Ugrás a tartalomhoz

Kivágott fák Szentendrén – miért?

A közelmúltban több alkalommal okoztak felzúdulást Szentendrén a fakivágások. Miért kellett kivágni a patak-parton az öreg nyárfát, a Zeneiskola udvarán a matuzsálemkorú fenyőt, hová tűntek a Duna-partról, az árterületről és a kerékpárút mellől a fák? Kudett Krisztinát, városunk főkertészét kérdeztük a nemrég történt és éppen aktuális fakivágásokról.

Ártéri fakivágások

Az EuroVelo kerékpárút építése miatt elindult egy fakivágási hullám Szentendre-Budapest között a Duna-parton. Hány fát vágnak ki összesen és meddig tart ez a folyamat? Védett, ártéri övezetről beszélünk. Mindenképpen szükséges a fák kivágása?

A kerékpárút építése állami beruházás, a nyomvonal vezetéséhez szükséges a fák kivágása. 68 fa kivágásához érkezett be az önkormányzathoz kérelem. A hatósági iroda által kiadott határozat szerint a kivágások határideje december 30., a pótlási kötelezettség dátuma pedig 2020. október 30. A helyi zöldterületek védelméről szóló városi rendelet szabályozza a fakivágásokat a város határain belül, és meghatározza, hogy építkezés esetén ez milyen pótlási kötelezettségekkel jár. Az Önkormányzat a rendelet szerint a kivágott fák törzskörmérete alapján 527 db fa pótlására kötelezte a beruházót.

Kivágnak tehát 68 fát és minden egyes fa helyett nyolcat kell a beruházónak a területre ültetnie?

A határozat lényege, hogy azt a zöld tömeget, ami a beruházás miatt kivágásra kerül, a facsemetékkel pótoljuk. A növekedéshez idő kell, és nem minden fa marad életben, ezért kell többszörös mennyiségben ültetni a kivágandó fák helyett. Az adott környezethez illeszkedő fafajokat választunk majd, ezekről a beruházóval egyeztetve határozunk.

Szintén nagyobb mennyiségű fát vágtak ki a kerékpárút mellett, a Postás strand után, az Altiszti Akadémia mögötti területről. Ez összefügg az EuroVelo kerékpárút építésével?

A kettő nem függ össze. Szentendre Város elsőrendű árvízvédelmi védvonala a város tulajdonában van. A védvonal vízjogi engedéllyel rendelkezik. A vízjogi engedélyben foglaltak alapján a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a városé. Vannak jogszabályi követelmények a védősávval kapcsolatban, amit az önkormányzatnak, mint fenntartónak be kell tartania. Sajnos a fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a védősávban található fák kivágása kötelező előírás a város számára.

 

Fakivágás a Bükkösnél

Idén nyáron sokan megsiratták a Bükkös-patak partján kivágott hatalmas nyárfát. A közösségi oldalak izzottak, mert többen úgy vélték, egyáltalán nem volt indokolt a fa kivágása.

A patakparton a beavatkozások szükségességét a folyamatos emberi jelenlét indokolja első sorban, hiszen a környéken lakók és a parton sétálók, kerékpározók vagy játszó óvodai- és iskolai csoportok biztonságának védelme elsőrendű feladat.

A nagy vitákat kiváltó nyárfa idén már egyáltalán nem hajtott ki, a korábbi években pedig a letöredező ágak miatt rendszeres gallyazására, illetve ifjítására volt szükség.

A nyárfa fajok gyors növekedésükről közismertek, így városi fásításra előszeretettel használták őket a 60-es 70-es években. Sajnos ezek a fák hamar öregszenek, ágaik törékennyé válnak és balesetveszélyt jelentenek, így ezen fák folyamatos kezelése és ütemezett cseréje fontos feladatunk.

Ennek a kivágott fának a darabjai új értelmet kaptak, új helyen…

A kivágott fát a Bükkös-parti Vissza a vadonba Gyermek és Szülősegítő Központ fogadta be, és vidámra festve díszíti a központ udvarát.

 

Fakivágások a Zeneiskolánál

Legutóbb a Zeneiskola udvarán vágtak ki egy fenyőt és két juharfát, nem kis felháborodást keltve.

Az iskola udvarán már többször problémát okoztak a fákról leszakadó ágak. Korábban gallyazási és ifjítási munkák zajlottak, de a fenyőfa már annyira kiszáradt, és a két juharfa is nagyon rossz állapotban volt, így baleset-megelőzés miatt sajnos mindhármat ki kellett vágni az iskola udvarából. A fakivágást egyébként az iskola igazgatója, illetve a fenntartó, a KLIK kezdeményezte. A kivágott fák helyére három gömbjuhar facsemetét ültettek, remélem, a tanulók is bekapcsolódnak majd a fák gondozásába.

 

Fakivágások a Castrum előtt

Úgy tudjuk, a Castrum épülete elől is ki kell vágni fákat. Miért?

A Castrum épülete előtt, a 11-es út és a Paprikabíró utca sarkán magánberuházás zajlik. A tulajdonos szeretné az elhanyagolt területet rendbe tenni. Az egyeztetések már megtörténtek a beruházással kapcsolatban, és a tervek szerint egy nagyon igényes zöldfelület kerül majd kialakításra. A munka során egy korábbi tűzeset miatt leégett fenyőfát és néhány beteg tuját vágnak majd ki a területen.

A 11-es út oldalán, a juharfákból álló fasorból két rossz állapotban lévő, korhadt fát vágnak ki, melyek azonnal pótlásra is kerülnek. A munkálatok már zajlanak, előreláthatóan a jövő év második felében készül el a beruházás.

 

Ne vágj ki minden fát!

Milyen diagnosztika előzi meg egy fa gondozási szükségletét vagy kivágását?

Első körben egy külső szemrevételezéssel megvizsgáljuk a fa környezetét, az életterét, illetve a gyökérzet, a törzs és a lombkorona állapotát.  A faápolási munkának több szakasza van. A gondozás a gallyazás, ápoló metszés (a száraz, sérült ágak, a keresztbe növő ágak eltávolítása), vagy erősebb ifjításból áll. Ha a fán olyan külsérelmi nyomot látunk, ami aggodalomra ad okot, műszeres favizsgálati mérést alkalmazunk. Az úgynevezett Fakopp vizsgálat segít felmérni a törzs korhadt vagy üreges részeinek helyét és méretét. Amikor már nem lehet megmenteni a fát, akkor kerül sor a kivágására. Ok nélkül soha nem vágunk ki fákat.

Ki gondozza, locsolja az elültetett fákat a városban?

Minden, közterületre ültetett fát a Városi Szolgáltató NZrt. locsol és gondoz. Vannak olyan különleges esetek, amikor lakossági kezdeményezésre ültet a város fákat, a patakparton, magánépületek, közintézmények vagy iskolák elé. Ebben az esetben az örökbefogadók vállalják a fák locsolását és gondozását.

Van-e az önkormányzatnak rálátása arra, hogy hány védendő fa van a város teljes területén? Létezik esetleg zöldkataszter is Szentendrén, ami felméri a tényleges zöldállományt?

Jelenleg készül a város a zöldkatasztere, aminek alapja a városi térinformatikai rendszer. A pontokkal jelzett új térképállomány már készen van, a következő lépés a fákkal kapcsolatos szakmai adatok felmérése és feldolgozása. Nagyságrendileg 12-15 000 fát tartunk nyilván a városban. A városi honlapon és a térinformatikai rendszerben ezt nyilvánossá tesszük, amint a felmérés elkészül.

Tud a város hatni arra, hogy ne csökkenjen a faállomány?

A helyi rendeletünk éppen ezért született, hogy a város zöld értékeit védjük. Ebben szerepel, hogy minden fa kivágása engedélyhez kötött, melyekre szakember elbírálása alapján, a jegyző adja ki az engedélyt. A pótlási kötelezettség is a faállomány védelmében van, hogy megtartsuk a zöldterületeket a városban.

A rendeletet nem elég kiadni, a betartását is ellenőrizni kell. Az önkormányzat hogyan felügyeli, hogy valóban megtörténtek a kivágott fák helyén a pótlások?

A rendelet értelmében a pótlási kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a telepítést követő vegetációs időszakban a fa kihajt. Ezt a Hatósági Iroda ellenőrzi minden kiadott határozat alapján.

Egy újabb kérdés vetődik fel a fenti fakivágások kapcsán. Ha egy hasonló esetet észlelünk, kihez lehet fordulni bejelentéssel, kéréssel, kérdéssel?

Az általános platform az ügyfélszolgálat (Városi Ügyfélszolgálat Szentendre: ügyfelszolgalat@szentendre.hu), ahonnan a kérések és kérdések hozzám eljutnak. Ha előfordul a városban illegális fakivágás, vagy olyan környezettel kapcsolatos, fontos ügy, amire szeretnék felhívni a figyelmünket, szintén ide várjuk a bejelentéseket.

Hogy ne csak a fakivágásokról essen szó… Hány fát ültet évente az önkormányzat Szentendrén?

Átlagosan 80-100 fa telepítését végezzük el évente a városban. A fák minden esetben talajcserével, tápanyagutánpótlással kerülnek elültetésre és legalább 3 évig rendszeres locsolást biztosítunk számukra. A telepítések tervezése során törekszünk a honos növények alkalmazására, mint például a hárs, a berkenye vagy a galagonya. Évről évre újabb fajokkal és fajtákkal kísérletezünk, alkalmazkodva az aktuális növényegészségügyi helyzethez. A fahelyek kijelölésénél figyelembe vesszük a terület adottságait, a közműhálózat elhelyezkedését, az utak, járdák és épületek közelségét és ehhez mérten választjuk ki a megfelelő növényt.

Az elmúlt években számos zöldfelület újult meg Szentendrén, ezzel elindítva egy olyan közterületi fejlesztési koncepciót, melynek célja, hogy a városi parkok és zöldfelületek igényesek, fenntarthatók és használhatók legyenek. A tervezés során a Green City rendszerhez igazodva olyan növények alkalmazását részesítettük előnyben, mely a felületek fenntartási költségeit csökkentik, valamint változatos kialakításnak adnak teret. Ilyen szemléletben újult meg a Daru piac, a Tobakosok keresztje, a Sztaravoda park, a Pannónia park, az Angyal u.–Bartók u. kereszteződésében található rézsű, az Ügyfélszolgálati Iroda előtere, valamint a Teátrum buszparkoló. A jövőben a 11-es út és a Duna korzó kereszteződésében található zöldfelületet, a Fehérvíz utcai parkot, valamint további belvárosi zöldfelületek felújítását tervezzük.

 

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.