Ugrás a tartalomhoz
Kiemelt kép a Konyhás dajka című karrierhez

Konyhás dajka

Foglalkoztatás típusa:
Teljes munkaidő
Jelentkezési határidő:
2024. április 1.
Jelentkezés

Szentendre Városi Óvodák
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szentendre Városi Óvodák Konyhás dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai dajka feladatok elvégzése, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés, Dajka,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal Szilvia nyújt, a 06-26/816-637 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Városi Óvodák címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pannónia u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 172/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Konyhás dajka.
 Elektronikus úton Hajnal Szilvia részére az ovodakozpont.szentendre@gmail.com E-mail címen keresztül. Személyesen: Hajnal Szilvia, Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
A pályázat elbírálásának határideje:2022. április 6.