Ugrás a tartalomhoz

BARCSAY-DÍJ – 2023 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BARCSAY JENŐ KÉPZŐMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

2000 Szentendre Ilosvai Varga István 5.

Tel: + 36 26 312 548; + 36 30 9344 992

E-mail:  barcsayjeno.alapitvany@gmail.com

BARCSAY-DÍJ – 2023

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította meg közérdekű közhasznú felajánlásával. 2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által a művészeti anatómia tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható Barcsay-jutalom mellett – immár attól függetlenül – minden évben

BARCSAY-DÍJAT

adományoz, pályakezdő fiatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre, melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát.

A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2023. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.

A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár. A díjátadással egy időben nyitjuk meg a kitüntetett művész/ek/ kamara kiállítását Szentendrén.

Az átadó ünnepséget várhatóan 2024. január 14-én, a Mester születésnapján, illetve az ehhez közelálló napok valamelyikén rendezzük meg.

 

FIGYELEM!

A pályázat személyes leadásának, postára adásának vagy online benyújtásának határideje:

  1. NOVEMBER 12. ÉJFÉL

Az ezt követően személyesen beadott, későbbi postai bélyegzővel feladott vagy későbbi dátumú e-mail-en érkező pályázatok érvénytelenek.

 

Pályázni a művész által összeállított portfólióval lehet.

A portfóliónak tartalmaznia kell

  • a pályázó rövid szakmai életrajzát;
  • a pályázó elérhetőségeit (lakóhely, telefonszám, e-mail cím, postacím);
  • a portfólióban katalógust, ennek hiányában minimum 10, maximum 15 db jó minőségű színes fotót kérünk a művész által legjobbnak ítélt alkotásairól, feltüntetve a mű címét, méreteit, technikáját és a készítés évét. (Amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a dokumentációt a pályázó, úgy nyomatékosan kérjük, hogy a művekről készült fotókat áttekinthető rendszerben, összekapcsolva-összefogva küldjék el. Borítékba, mappába rakott, nem rögzített fotókért/szövegekért felelősséget nem tudunk vállalni!)

A pályázatot – az előzőekben feltüntetett tartalommal, PDF formátumban, lehetőleg maximum 20 MB méretben – online is be lehet nyújtani a  barcsayjeno.alapitvany@gmail.com címre.

 

  • a személyesen leadott és a postán elküldött portfóliókat csak abban az esetben tudjuk visszaküldeni, ha – az anyag súlyát is figyelembe vevő – megfelelő névértékű magyar bélyeggel és pontos címmel ellátott borítékot is mellékelnek a pályázók. A válaszboríték nélküli dokumentációkat helyhiány miatt maximum HAT hónapig tároljuk, ezután nem vállalunk értük felelősséget.

A Barcsay Alapítvány kuratóriuma várhatóan december első napjaiban hozza meg a döntést, ezután a beküldött portfóliókat az Alapítvány székhelyén (2000 Szentendre Ilosvai Varga István 5.) vehetik át a pályázók, telefonon (+ 36 26 312 548), vagy az Alapítvány e-mail címén előre egyeztetett időpontban.

A pályázat eredményét 2023. december 15.-ike után a MAOE (http://www.alkotok.hu/) honlapján tesszük közzé hivatalosan, a díjazottakat személyesen is értesítjük.

A pályázatra jelentkezők, az alábbi címre nyújthatják be/postázhatják pályázatukat, a portfóliót:

 

 

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

  1. Budapest Falk Miksa utca 30. fsz. 2.

Tel: 1-311-2479, Fax: 1-331-9304.

 

 

 

 

 

 

 

További cikkeink a témában