Ugrás a tartalomhoz

Az államalapítás és Államalapító Szent István ünnepe

A Fő téren, igényes, szép műsor keretében ünnepelte városunk 2018. augusztus 20-án Szent István király és az Új Kenyér ünnepét. Hagyományosan az ünnepségen adják át a városi kitüntetéseket. Az idei díjazottak: Szentendre Város Díszpolgára 2018: Zászkalicky Tamás orgonaművész, Pro Urbe Emlékérem 2018: dr. Haulisch Lenke művészettörténész, Krizbainé Szabó Éva, a Ferenczy Múzeum nyugalmazott munkatársa, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája helyőrségi zenekara és Posztumusz Pro Urbe Emlékérem 2018: Koller Katalin táncművész.

Az ünnepi programok délelőtt kezdődtek a Fő téren, a Kenyérsütő Játszóházban; a nagyszínpadon az Apnoé zenekar Kincskereső kisködmön mesekoncertje után a Kecskés Együttes, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MHAA) helyőrségi zenekara adott koncertet, majd délután 5 órakor kezdetét vette a Városi ünnepség.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester ünnepi beszédében Tamási Áront idézte: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – hiszen, mint mondta – „augusztus 20-a az OTTHON-ról szól. Arról, hogy megtaláljuk, megtaláltuk a helyünket a világban, és otthon vagyunk benne. Elsősorban ezt köszönhetjük az államalapító Szent Istvánnak, aki a magyar állam megalapításával arra tanított bennünket, hogyan teremthetünk magunknak otthont Európában. (…) Legfontosabbnak – ahogy ezt Imre herceghez írt intelmeiben is írta – a katolikus hit megőrzését tartotta, majd az egyházi rendet, a papok tiszteletét és ne felejtsük a tiszteletet és a türelmet. És az erős gyökereknek köszönhetően máig működő, erős OTTHONT épített a népe számára. Otthont, amely védelmet és biztonságot ad. Otthont, amely bár képes változni velünk az időben, mégis állandó. Olyannyira működő és erős otthont, hogy balsors ugyan tépett bennünket, de túlélésünk, történelmi sikerünk záloga, hogy volt és mindig lesz a földnek egy szeglete, egy önálló európai állam, amelyre minden magyar a hazájaként gondol, amelynek neve: Magyarország. Számunkra állandóság. Tudjuk, hogy a nagyvilágon e kívül nincsen számunkra hely. (…) Itt állunk egy új kor kezdetén, Európa, a világ egy új kor küszöbéhez érkezett. A régi világválságban van, és az új világ most van születőben. Ma ismét hasonló kérdések merülnek fel, mint 1000 éve: hogyan maradhat fenn a magyarság, milyen új alapokra kell helyezni hazánk jövőjét, meg kell, találjuk saját utunkat. Mert azok a nemzetek lesznek a 21. század nyertesei, akik képesek erre. Mi, magyarok pedig a vérünkben hordozzuk a tudást. (…) Köszönjük Szent Istvánnak az útmutatást, köszönjük Deáknak, Széchenyinek, és minden bölcs politikusnak az éleslátást, köszönjük a minden helyzetből felállni képes őseinknek a példát, és ünnepeljük ma itt együtt mindannyian, hogy mi magyarok itthon vagyunk egy olyan hazában, ami ma lassacskán egyedülálló Európában. Otthon vagyunk.”

 

A polgármesteri beszéd után átadták az idei városi kitüntetéseket.

Szentendre Város Díszpolgára 2018: Zászkaliczky Tamás orgonaművész

  1. január 29. Szentendrei Ferences Gimnázium, 2013. október 19. Szentendrei Református Gimnázium, 2017. október 31. Szentendrei Evangélikus Templom. Három jelentős dátum, melyet egy hasonló alkalom köt össze: orgonaavatás. A hangszerek nem csak a három felekezet, hanem egész Szentendre életében fontos szerepet játszanak. Mindhárom orgonát pro bono, szeretetből és elhivatottságból Zászkaliczky Tamás orgonaművész tervezte, aki diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte, majd tanulmányokat folytatott Helsinkiben a Sibelius akadémián. Életre szóló feladatának tartja, hogy megfejtse az elmúlt századok szerzőinek elmosódó kéziratainak titkait. 50 éves hangversenyező tevékenysége során Európa számos rangos templomában és koncerttermében orgonált, de ugyanúgy szeretettel játszik kis templomok régi hangszerein, hogy közvetíthesse mindazt az értéket, amelyet eleink ránk hagytak. Nemzetközi elismerést okozott számára legjelentősebb munkái közül J.S Bach összes orgonaművének kiadása 11 kötetben, valamint a mester összes csembalóműveinek kiadása 13 kötetben. 2008-ban jelent meg a Rózsavölgyi és Társa Kiadónál: Az orgona képes krónikája című könyve, amely a hangszer kétezer éves történetének összefoglalása. Alapító tagja és első elnöke volt a Magyar Bach Társaságnak. Élete 1982-től szorosan kötődik Szentendréhez. Felesége ekkortól tanított 37 éven át a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában. Itt telepedtek le, ide jártak gyermekeik iskolába. Koncertező művészként rendszeresen jelen van Szentendre kulturális és zenei életében. (Szentendrei Tavaszi Fesztivál, Nyári Orgonazenés Esték, augusztus 20-i ünnepélyek, adventi és karácsonyi ünnepkör, kiállítás-megnyitók, Skanzen-koncert, városi, zeneiskolai és egyházi alkalmak.) 1987-ben indította útjára a nagysikerű Szentendrei Régizenei Napokat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetanára, liturgikus orgonajátékot tanít. Fontosnak érezte, hogy a fiatalabb nemzedéket is felkészítse az egyházzenei szolgálatra, ezért közel 20 éven keresztül volt a Vujicsics Tihamér Zeneiskola orgona-egyházzenei tanszakának alapító tanára. A Szentendrei Hírlap 1986-ban így ír róla:” Zászkaliczky Tamás a múltat kutatja, a jelennek játszik, s a jövőnek épít hangszert.” Múlt-jelen-jövő. Alapos tudás, áldozatkészség és megbízhatóság a mindennapokban, Istenbe vetett hit. Zászkaliczky Tamás élete és munkássága mindannyiunk számára példaértékű, ezért jelölték Szentendre Város Díszpolgári Címére a következők: Zakar Katalin Vujicsics Tihamér Zeneiskola tantestülete nevében, Szentendrei Református Lelkészi Hivatal, Szentendrei Evangélikus Egyházközség, Szentendrei Ferences Gimnázium és Ferences Rendház.

Pro Urbe Emlékérem 2018: dr. Haulisch Lenke művészettörténész (a díjat unokája, Bordács Zsuzsanna vette át)

Dr. Haulisch Lenke (Salgótarján 1930. jan. 28.) az ELTE Bölcsésztudományi Kar művészettörténet és muzeológiai szakán végzett. 1958-tól a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa. 1972-1990. között tudományos főmunkatárs. 1968-ban CRUSS ösztöndíjas Franciaországban. 1972-től a művészettörténeti tudományok kandidátusa a szentendrei festészet történetének feldolgozásáért. 1990-től független igazságügyi szakértő, 1994-ben megalapította a SERPENT képzőművészeti tanácsadó és kiadó egyéni vállalkozást. 1998-tól a Magyar Művészeti Fórum szerkesztőbizottságának tagja. Fő területe a XIX–XX. századi magyar festészet és annak egyetemes vonatkozásai. Több szentendrei művész munkásságának publikálója (pl. Ámos Imre, Paizs Goebel Jenő, Boromisza Tibor). „A Szentendrei Festészet” című könyve forrásmunka számos további kutatás és tanulmány számára. Több magyar és európai kortárs művész első hazai publikálója. 60 év kiváló művészettörténeti kutatásaiért megkapta a Gyémánt Diplomát.

Pro Urbe Emlékérem 2018: Krizbainé Szabó Éva, a Ferenczy Múzeum nyugalmazott munkatársa

Krizbai Szabó Éva több mint 40 évig dolgozott Szentendre múzeumaiban, kb. 2000 tárlatvezetést és több mint 1000 foglalkozást tartott, példamutató népművelő. A helyi múzeumpedagógiai tevékenység kitalálója és bevezetője. Kiállítások és programok, táborok fáradhatatlan szervezője. 2003-tól intézte a megyei múzeumi szervezet pályázatainak gondozását, később a Kulturális Kft., illetve Szentendre Város pályázatainak elkészítésében is közreműködött. 2006-ban megkapta a Pest Megye Közművelődéséért díjat. „Civilben“ is aktív: 1981-83 között egyszemélyi szervezője volt a Szentendrei Templomdombi Sokadalomnak. A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete tagjaként 2002-től nélkülözhetetlen szerepe van Szentendre Testvérvárosi hálózatba kapcsolódásában.

„Szabadidejében“ a művészeti egyesületek (Vajda Lajos Stúdió, Barcsay Alapítvány) munkáját segíti, a művészet elkötelezett pártolója. Szentendre város történetének hiteles ismerője, városismereti séták vezetője, idegenvezetőnek is kiváló. Részt vett a négy, gyermekek számára készült városismereti könyv elkészítésében. A Szentendrei Városfejlesztő Egyesület vezetőségi tagja, a Szentendrei Értéktár gondozója. Három gyermek édesanyja, Krizbai Sándor Munkácsy-díjas festő felesége.

 

Posztumusz Pro Urbe Emlékérem 2018: Koller Katalin, táncművész (a díjat férje, Fehér Dávid vette át)

Koller Katalin hatszoros magyar bajnok, négyszeres Európa bajnok és háromszoros Világbajnok táncművész. Versenyzései során mindig szentendreiként, a város színeit képviselve lépett a közönség elé. Szentendreiségét tudásával, tehetségével és szépségével számos fórumon, hazai és nemzetközi színtéren számtalan alkalommal hirdette. Betegségét méltósággal viselte, fiatalon szakadt félbe egy nagyszerű életút.

A családdal egyetértésben a városvezetés az édesapa, Koller György szavaival egyetértésben úgy gondolja: „Ezzel a gesztussal a város szeretettel öleli magához a fiataljait és reményt ad nekik, hogy a saját útjukat járva szép eredményeket érjenek el a mi örömünkre is. Átlépünk a múltba merengés határán, a jövő felé tekintünk, mert célok nélkül nem érdemes élni.”

Pro Urbe Emlékérem 2018: a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája helyőrségi zenekara (a díjat Rixer Krisztián karnagy vette át)

Szentendre helyőrség zenekara 2005. november 1-jén alakult a Kalocsai majd a Tapolcai Kiképző központ diszlokációját követően. A zenekar magas szintű előadóművészi kvalitással bíró, konzervatóriumi, főiskolai, egyetemi zenei végzettségű zenészekkel áll nap mint nap a közönség elé honvédségi és civil rendezvényeken egyaránt. A zenekar karmestere: Rixer Krisztián őrnagy, karmester-helyettes: Grünvald László hadnagy. A zenekar létszáma 25 fő. Fő tevékenységük az Altiszti Akadémia zenei kiszolgálása, valamint a szakmai elöljáró által rá bízott feladatok ellátása, közreműködés katonai és civil ünnepeken, rendezvényeken. A zenekar rendszeres résztvevője a hazai és nemzetközi katonazenekari fesztiváloknak egyaránt. A klasszikus értelemben vett fúvószenén kívül, a zenekar létszámából, hangszer összetételéből adódóan egy másik műfaj, a „BIG BAND” művelői is egyben. Az MHAA zenekara hosszú évek óta elmaradhatatlan résztvevője Szentendre Város Önkormányzat rendezvényeinek. A várossal kötött Együttműködési Megállapodás alapján nem csak a nemzeti ünnepeken vesznek részt, hanem egyéb programokon is a szervezők rendelkezésére állnak, illetve a Fő téren tartott térzenékkel színesítik a város életét.

A díjak átadása után az MHAA képviseletében Bozó Tibor dandártábornok mondott beszédet, kiemelve a város és az Akadémia nagyszerű együttműködését, a honvédség megújult szerepét a város életében. Ezek után következett a szintén hagyományos  ökumenikus újkenyér-szentelés Szentendre felekezeteinek vezetőivel. A kenyeret, melyet idén a Szilágyi Pékség sütött meg és ajánlott fel a városnak, Blanckenstein György katolikus plébános, Dr. Harmathy András református lelkész, Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész és Antal László baptista presbiter áldotta meg. A megszentelt kenyeret az ünnepség után a hajléktalanszállóra vitték és az ott élők fogyaszthatták el.

A program az Új Szentendrei Kamarazenekar varázslatos koncertjével folytatódott, a koncertmester Hutás Gergely volt, majd a zsúfolásig megtelt téren a közönség a Szentendre Táncegyüttes Falusi színek című, világszínvonalú előadását láthatta.

Este a Református Gimnázium kápolnájában a város új díszpolgára, Zászkaliczky Tamás orgonaművész játszott, majd az ünnepi programokat tűzijáték és koncert zárta. Szabó Balázs Bandája fergeteges hangulattal koronázta meg az Államalapítás idei ünnepségét.

 

 

 

 

 

 

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.