Ugrás a tartalomhoz

Az államalapítás és Szent István Ünnepe 2020

2020. augusztus 20-án 17 órai kezdettel tartották meg a Városháza dísztermében az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából a városi ünnepséget. A pandémiás helyzet rendhagyó kereteket adott a megemlékezésnek, hiszen az eredeti tervek szerint a Skanzen Amfiteátruma szolgált volna helyszínül, ám a járványügyi készültség hozta szabályok ezt végül nem tették lehetővé.

Fülöp Zsolt köszöntőjét követően az ünnepi beszédet dr. Pálinkás József egyetemi tanár tartotta meg, majd a polgármester átadta a Város Díszpolgára címet, a Pro Urbe emlékérmeket, valamint a Szentendre Város Pedagógiai Díját.

Szentendre Város képviselő-testülete 2020-ban a Város Díszpolgára címét dr. Hernádi Emil gyermekorvosnak adományozta.

Dr. Hernádi Emil, Szentendre díszpolgára

Dr. Hernádi Emil 1945. február 8-án született Martonvásáron. 1970-ben végezte el a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karát. 1974-ben gyermekorvosi szakvizsgát, 1983-ban szakorvosi vizsgát tett a fertőző betegségek témájában. Elmondása szerint mindig is gyermekorvos szeretett volna lenni. 1985-től dolgozik Szentendrén gyermekorvosként és infektológusként. A szentendrei szülőotthon megszűnéséig ő látta el neonatológusként a világra jött újszülötteket. Dr. Hernádi Emil munkája elismeréseként 2008-ban megkapta Szentendre Város Közegészségügyi Díját. 2019-ben praxisát fiának adta át, de a gyógyítást ma sem hagyta abba. Munkáját és hivatását nagy türelemmel, pontossággal és szeretettel látta el, hivatásának teljesítése során generációk nőttek fel. A gyermekekkel és szülőkkel partneri viszonyt alakított ki, lelkiismeretes, nagy szakmai tudással bíró gyermekorvost ismertünk meg személyében.

Pro Urbe díjat kapott Benkovits György várostörténész, Erdész László galériatulajdonos, valamint Kecskésné Sipos Andrea, a Gondozási Központ vezetője.

Benkovits György

Benkovits György Szentendre egyik legrégibb dalmát családjának leszármazottja. Szentendrén született, itt tanult, itt dolgozott és ma is itt él családjával. Régi városi közszereplő, aki a kultúra és a kisebbségi közösségek érdekében, a hagyományok megőrzéséért és ügyeiben tevékenykedett egész élete során. Tizenhat évig volt a helyi önkormányzat képviselője. Ebbéli pozíciójában mindig a város lakóinak érdekeit szem előtt tartva munkálkodott. 2002. október 20. és 2007. november 10. között és jelenleg is Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Elnöksége alatt több, azóta már hagyománnyá vált esemény szervezője és lebonyolítója volt. Nyugdíjba vonulása után is a szentendrei közélet aktív szereplője maradt. „Nyugdíjas vasárnapi vízfestőként” festményeivel tovább munkálkodott Szentendre népszerűsítésén, hírnevének öregbítésén. Az utóbbi pár évben a turistákat, szentendrei lakosokat kápráztatta el híressé vált tematikus városi sétáin, ahol az érdeklődők érdekes történeteket ismerhettek meg Szentendréről, annak egyes részeiről. Saját kiadású újságjaiban (Castrum, Ulcisia Castra, Szamárhegy) adta közre írásait a városról, annak történetéről, hagyományairól.

Erdész László feleségével

Erdész László galéria tulajdonos, Szentendre önzetlen szerelmese, tisztelője, hírvivője, és követe. Sokan azt gondolják, hogy egy galérista csak vesz és elad, esetleg néha kiállít. Erdész László azonban hivatásszerűen, igényesen és hozzáértőn mutatja meg Szentendrén a képzőművészet színe javát, legyen szó múlt századi és a világ élvonalába tartozó nemzetközi vagy hazai, és azon belül hangsúlyosan szentendrei mesterekről, vagy kortárs művészekről. Emellett utazó nagykövet is, hiszen a segítségével jutnak el a világ legkülönbözőbb jeles kiállítóhelyeire művészeink munkái, és közismert, hogy mindig gondot fordít arra, hogy városunk jóhírét magával vigye és hirdesse. Aki ismeri és hallgatja Erdész Lászlót, az tudja, hogy rajongásig szereti Szentendrét. Nem ide született, de mindene a város. Szeretve tiszteli épített és táji környezetét, ír róla, dokumentálja és tudatosan vagy tudatlanul, de másokat is elvarázsol, ahogy képes láttatni városunkat. Hihetetlenül aktív. Igényes kiállítások, társasági események szervezése mellett könyvet készít és ad ki Szentendréről, a város jeles képzőművészeiről, emellett megannyi városszépítő kezdeményezés ötletadója, és megvalósítója. Mindenféle elvárás vagy megrendelés nélkül, igényesen kivitelezett rövid, klipszerű dokumentumfilm-sorozat keretében mutatta be városunk köztiszteletben álló, jeles mestereit, képzőművészeit, legyen szó papírmerítőről, kovácsról, kőfaragóról, fazekasról, textilművészről, szobrászról, festőről. Feleségével, E. Ilosvai Magdolnával közösen a szentendrei Erdész Galéria tulajdonosai, és immár több mint harmincöt éve aktív szereplői a magyar műtárgypiacnak. A galéria 1992 óta a kifejezetten erre a célra épült, háromszintes házban működik Szentendre belvárosában. Galériatulajdonosként tevékenységének egyik fókusza Vajda Júlia és Vajda Lajos, illetve az Európai Iskola volt. A másik Barcsay Jenőtől Szántó Piroskáig, a két háború közötti szentendrei progresszív művészek, a harmadik a kortárs szentendreiek. Immáron harminc éve magángalériás, szentendrei lokálpatrióta, a város kis és nagy problémáit állandóan javítani szándékozó kritikusa, aki a Facebookon, de a mindennapi életben is példaadóan fáradozik a város szépítéséért.

Kecskésné Sipos Andrea

Kecskésné Sipos Andrea évtizedek óta áll a város szolgálatában. 1995-től 2005-ig védőnőként, 2005. és 2007. között a Gondozási Központ intézményvezető­helyettesként, 2007 óta pedig intézményvezetőként szolgálja a várost. Feladatai közé tartozik az idősgondozás és a hajléktalanellátás megszervezése, irányítása. A Központban végzett munkája magas színvonalú, az itt végzett szakmai munkát sok esetben a többi, ilyen feladatokat ellátó intézmény számára példaként hozzák fel. A szociális ellátások közül szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását biztosítja az általa vezetett intézmény. Az idősek nappali ellátása mellett működik a demens betegek nappali ellátása. Ez a típusú ellátás a Dunakanyarban egyedülinek mondható. Kecskésné Sipos Andrea magasan képzett, több diplomával rendelkezik, nagy empátiával és magasfokú szakmaisággal végzi a munkáját. A koronavírusjárvány ideje alatt magát nem kímélve látta el az arra rászorultakat, s szigorú, de mégis emberséges szabályaival megakadályozta, hogy a Hajléktalanszálló koronavírus-gócponttá váljon.

 Az ünnepség keretében került sor az idei pedagógus elismerések átadására is. Tekintettel arra, hogy az elmúlt tanév a járványhelyzet miatt mindenkit új kihívások elé állított, az a döntés született, hogy Szentendre valamennyi oktatója és pedagógusa elismerésben részesül, valamint minden szülő és nagyszülő köszönetet kap a helytállásáért. A pedagógusok nevében Tenkesné Halász Enikő, a Templomdombi Iskola igazgatója, a szülők nevében Székely András, az Izbégi Általános Iskola szülői munkaközösségének vezetője, a nagyszülők nevében pedig Csizmadia József és Csizmadiáné Mészáros Judit vették át az elismerő okleveleket.

A díjátadásokat követően a katolikus egyház képviseletében Blanckenstein György plébános, a reformátusok képviseletében Csere Mátyás lelkipásztor, az evangélikus egyház képviseletében Győri János Sámuel gyülekezetplántáló lelkész, a baptisták képviseletében pedig Dani Zsolt lelkész végezték el az ökumenikus kenyérszentelés szertartását, és áldották meg az új kenyeret.

Az újkenyér megszentelése

Az ünnepséget a Monarchia Vonósnégyes előadása zárta.

Monarchia Vonósnégyes

Fotók: Bellai László

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Érvényesek az okmányai? című bejegyzéshez

Érvényesek az okmányai?

A 2024. évi választások miatt kiemelt jelentőségű, hogy a választópolgárok okmányain érvényes adatok szerepeljenek