Ugrás a tartalomhoz

2018-ban is folytatódik az 1+1 program

Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések, felújítások, az egyéb, önkormányzati ingatlanon megvalósuló településfejlesztési kezdeményezések kiemelt fontosságúak nemcsak a lakóközösségek, hanem a vállalkozások szempontjából is. Ennek elősegítése, illetve felgyorsítása céljából az önerős út- és járdaépítésekhez, különféle településfejlesztési tervekhez önkormányzati forrás igényelhető. A 2018-ban költségvetésben az 1+1 program keretében rendelkezésre álló összeg 15 millió Ft.

Támogatási területek

Az önkormányzati támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:

  • lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújításra (ide értve a felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást vagy vízelvezetés kialakítást);
  • ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve a felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást vagy vízelvezetés kialakítást);
  • önkormányzat tulajdonában lévő, közterületen megvalósuló településfejlesztésre: közvilágítás-bővítés, forgalom-csillapítás, tükrök-, buszmegálló-, parkolólétesítés stb.

Mindhárom keret esetében lehetőség van vegyes, lakossági/vállalkozói önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására. A támogatás csak olyan fejlesztésre kérhető, ami a megvalósulást követően mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető.

Igénylők köre

Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki/amely egy adott belterületi útszakasz építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás megvalósítását.

Pénzügyi feltételek

Az önkormányzati költségviselés mértéke a bruttó (áfás) bekerülési összeg maximum 50%-a. A lakossági/vállalkozói költséghányad minimális mértékét (50%) minden építőközösségnek összességében vállalni kell. Az 50%-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek. Az 1+1 programban résztvevő közösségek más kedvezményben nem részesülhetnek, tehát a helyi építményadóból nem írható le beruházás.

A fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetésének feltételei:

  • a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a tervező között megkötött érvényes szerződés másolata, az engedélyes tervek másolata, tervezői számla másolata; önrész megfizetésének igazolása; a polgári jogi társaság és a tervező közötti engedményezési megállapodás, melyben a polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénzeszköz kifizetését a tervezőre engedményezi.

A pénzeszköz átadása az együttműködési megállapodás megkötését és a feltételek teljesülését követően kerül kiutalásra. A tervezési és a kivitelezési költségekre biztosított fejlesztési pénzeszköz aránya együttesen nem haladhatja meg a teljes beruházási költségek 50%-át.

Kiválasztási kritériumok

A kérelmek elbírálása folyamatosan történik meg a jogosultsági és egyéb feltételek alapján, a keret erejéig. Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél az önerő mértéke az 50%-ot meghaladja. Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a beruházás indokoltsága az adott közösség által bemutatott dokumentumok, tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez szorosan illeszkedik és jelentős lakossági/vállalkozói igényt elégít ki.

A kérelem benyújtása

A kérelem a dokumentumok csatolásával nyújtható be, a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. december 31-ig. Az adatlapok 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati példányban nyújtandó be. A kérelmet a Városfejlesztési Iroda részére „1+1 program” megnevezéssel lehet benyújtani zárt borítékban az alábbi címre: Szentendre Város Önkormányzat, Városfejlesztési Iroda, 2000 Szentendre, Városház tér 3. A kérelem benyújtható személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal központi iktatójában (Városház tér 3.) is.

Benyújtandó dokumentumok

  • Adatlap, mely tartalmazza a pályázó adatait, az igényel pénzeszköz összegét és a tervezett kivitelezési munkák megnevezését.
  • Műszaki adatlap, mely tartalmazza a tervezett beruházás főbb műszaki tartalmát és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ellenőrének jóváhagyását.
  • Csatolmányok: a programban résztvevő polgári jogi társaság hitelesített jegyzőkönyve (egyszemélyes résztvevő esetén nyilatkozata), mely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot, illetve az alábbiakat: a szerződésből vagy a nyilatkozatokból egyértelműen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttműködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel, milyen jogi formában és mindezeket aláírásaik hitelesítik; a tervező, illetve kivitelező kiválasztásának igazolására legalább 3 árajánlat másolata az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében; a pályázók azon nyilatkozatát vagy igazolásait, hogy a felújítással érintett útszakasszal szomszédos magántulajdonú ingatlanok birtokosait tájékoztatták a tervezett munkálatokról; műszaki tartalom a mennyiségek egyértelmű meghatározásával.

A szükséges műszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe beszámíthatók, figyelembe vételéhez előzetes önkormányzati egyeztetés/hozzájárulás szükséges, a közműépítések műszaki terveinek teljes költségét a pályázó(k)nak kell megelőlegezni. A pályázathoz lehetőség szerint tervet, előzetes tervet vagy vázrajzot kell csatolni.

Letölthető dokumentumok:

Felhívás
Adatlap
Műszaki adatlap
Polgári jogi társasági szerződés javaslat

További felvilágosítás:

+36 /20/943-8372 telefonszámon, valamint a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

 

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.