Ugrás a tartalomhoz

Városi összekötő kerékpárút – hálózati terv

Elfogadta a tervzsűri Szentendre Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét, mely egy új, összefüggő kerékpáros úthálózat javaslata a város egész területére. Szentendre 2017-ben nyert uniós támogatást a városi összekötő kerékpárút kiépítésére, melynek első, kötelező elemeként készült a terv.

Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy az egyéni gépjárműhasználat erősödése együtt jár a városlakók életminőségének romlásával. Szakemberek szerint a megoldást a fenntartható közlekedési módok előtérbe helyezése, például a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek megteremtése, fejlesztése jelenti a világ minden táján.

Szentendre 2017-ben nyert 244.891.100 Ft uniós támogatást a városi összekötő kerékpárút kiépítésére. A pályázat kötelező eleme volt a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítése, melyet január 15-én hagyott jóvá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mellett működő tervzsűri. A – honlapunkról teljes egészében letölthető – Kerékpárforgalmi Hálózati Terv a város egész területére vonatkozóan egy új, összefüggő, jó sűrűségű kerékpáros hálózat kialakításával foglalkozik, illeszkedve az országos és a megyei területrendezési tervekhez és a város Településfejlesztési Koncepciójához, Stratégiájához. Utóbbi része a Kerékpáros Szentendre Program, melynek tartalmi elemei:

Duna-parti kerékpáros útvonal fejlesztésének megvalósítása (EuroVelo 6)
• Városi, kerékpárral közlekedhető útszakaszok bővítése
• Kerékpáros központok kialakítása
• Kerékpáros útvonalakhoz kapcsolódó szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése
• Szemléletformálás

A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv szerint a hálózat kialakításának legfontosabb feladata a Bükkös-patak menti meglévő kerékpáros nyomvonal fejlesztése, a belváros, a HÉV-végállomás és a püspökmajori lakótelep bekötése. Ezen nyomvonalak megvalósítására az anyagi források biztosítottak, így ezeket javasolt a hálózatfejlesztés első ütemeként megvalósítani. A teljes települést ezek a nyomvonalak nem fedik le, ezért további kerékpáros irányok kialakítását tervezték meg Szentendre többi területegységének feltárására.

A meglévő infrastruktúrát, a turisztikai szempontokat és ún. forgalomvonzó létesítmények, intézmények elhelyezkedését is figyelembe vevő szakmai anyag megállapítása szerint a kerékpáros infrastruktúra fontos részét képezik a kerékpártámaszokat, mert ezek léte vagy nem léte jelentős kihatással bír a kerékpározásra.

A 2019 őszéig tartó projekt következő lépéseként 2018-ban a kiviteli tervek és a felújítási, forgalomtechnikai beavatkozások készülnek el. A jelenlegi forrás a fejlesztés I. ütemére áll rendelkezésre, az ütemezett megvalósítás szerint további források bevonása szükséges. Pályázat nélkül a város önereje lassabb előrehaladású, de biztos fejlesztési eredmények elérésére elégséges.

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.