Ugrás a tartalomhoz

Testületi hírek – május 16.

2018. évi zárszámadás

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárásáról, valamint a 2018. évi maradvány jóváhagyásáról szóló elszámolást. A pénzügyi teljesítés a bevételek esetében 9,47 milliárd Ft volt, amely 96%-a, a kiadások esetében 7,6 milliárd Ft volt, amely 77%-a a módosított előirányzatnak. A maradvány összege 1,87 milliárd Ft, mely 486,67 millió Ft kötelezettséggel terhelt.

Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről

A törvényi előírásoknak megfelelően a közpénzeket felhasználó költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni. E kötelezettségeknek megfelelően az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai belső ellenőrzését végző cégek vezetői elkészítették a 2018. évi jelentésüket, melyet a testület elfogadott.

Térítési díjak felülvizsgálata

A Gondozási Központ, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői és a Városi Szolgáltató NZrt. Közétkeztetési Divíziójának vezetője alapján elvégezték az intézmények által nyújtott szolgáltatások önköltségszámítását, mivel az előírások szerint a közétkeztetés térítési díjának összege nem haladhatja meg az önköltséget, vagyis a nyersanyag- és a rezsiköltségek összegét. A felülvizsgálat eredményeként a korábban elfogadott térítési díjak módosítása nem szükséges, így az intézmények a korábban megállapított díjon tudják nyújtani idén is a szolgáltatásaikat.

Mérlegbeszámolók, új könyvvizsgáló

A képviselő-testület elfogadta a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. és a V8 uszodát működtető Aquapalace Kft. 2018. évre szóló egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolóját, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. évre szóló mérleg- és eredménybeszámolóját, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését, valamint jóváhagyta a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre szóló egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A Városi Szolgáltató, az Aquapalace Kft., a Kulturális Központ és a TDM Kft. könyvvizsgálójának megbízási szerződése május 31-én megszűnik, ezért új könyvvizsgálót választották a következő két évre: a legkedvezőbb ajánlatot adó East-Audit Zrt.-t. A négy cég könyvvizsgálói díja összesen havi 415 ezer Ft + áfa, mely a gazdasági társaságokat terhelik.

Közszolgáltatási szerződés módosítása

Módosították az önkormányzat és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. között 2017-ben kötött közszolgáltatási szerződést. A TDM ügyvezetője jelezte, hogy cég bővülő tevékenysége – városi imázsépítés, turisztikai marketing akciók – indokolttá teszi, hogy a Dumtsa utca 22. szám alatti ingatlan egyéb részeinek (pl. padlás, udvar stb.) használata is bekerüljön a szerződésbe.

Fejlesztés a V8-ban

Lezárták és eredményessé nyilvánították a V8 Uszoda és Szabadidőközpont wellness részlegének és galériakonzoljának felújítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárást. A felújítás 490 nm területet érint, a kivitelezés maximum 60 napot vesz igénybe a június 1. és augusztus 30. közötti időszakban. A két rész felújításához szükséges forrás, bruttó 60,05 millió Ft rendelkezésre áll a 2019. évi költségvetésben.

Közbeszerzési döntés átruházása

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásokat indított hulladékszállítási, kaszálási feladatokra, valamint közutak és földutak javítására. A döntés mielőbbi meghozatala érdekében az eljárást lezáró döntést átruházták a Közbeszerzési Bizottságra.

Pályázat útfelújításra

A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címmel, mellyel az önkormányzat a belterületi utak felújítása alcélra szeretne támogatást nyerni. A testület hozzájárult a pályázaton való induláshoz a Kálvária út burkolatának felújítása érdekében a Kálvária tér és a Hamvas Béla utca közötti szakaszon, valamint a Szerb kálvária tér (Pomázi út) – Bimbó utca között. A pályázat összköltségvetése: 55,4 millió Ft, az igényelt támogatás 30 millió Ft. A 25,5 millió Ft önrész a 2019. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítják.

„Ovi-sport Program” pályázat

Az Ovi-sport Alapítvány idén is meghirdette pályázatot, mely az óvodás korú gyermekek mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez, utánpótlás neveléshez nyújt támogatást. A Program megvalósításának elengedhetetlen feltétele a mini multifunkcionális pálya (Ovi-Sport Pálya) kiépítése, mely lehetőséget ad a gyermekeknek akár az egész napos szabadtéri sportolásra, mozgásra. A pálya speciális szerkezete (pl. esésvédő gumiréteg) úgy került kifejlesztésre és kialakításra, hogy azon számos mozgásfejlesztő és koordináció-javító, rehabilitációs gyakorlat is biztonságosan és akadálymentesen végezhető.

A szentendrei óvodák lehetőségeit megvizsgálva a püspökmajori Szivárvány Tagóvoda (Kálvária út 22.) került kiválasztásra fejlesztési helyszínként, mely nem rendelkezik tornateremmel, az ingatlanon elhelyezhető a pálya és az óvodai dolgozók is vállalják a továbbképzéseket. Az Alapítvány a sportpálya megépítése mellett biztosítja a sporteszközöket és az óvodapedagógusok továbbképzését is. A kb. 18 millió Ft értékű csomagot elnyert pályázóknak 4,5 millió Ft önrészt kell biztosítani.

 Stratégiai zajtérkép

A stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési tervek kidolgozásának költségeire a központi költségvetés biztosít forrást: összesen 152,4 millió Ft támogatás áll rendelkezésre, melyet 27 önkormányzat között osztanak szét Budapesten és vonzáskörzetében. Az önkormányzat a támogatói okiratban szereplő összeg felhasználásával elkészíttette az intézkedési tervet, melyet a képviselők jóváhagytak.

 Rendeletmódosítás

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoportja előterjesztés nyújtott be a közterületek, közutak bontásáról, valamint a hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása érdekében, mert a rendelet nem tartalmaz szankciókat az előírások megsértésének esetére. Javasolták, hogy bontási moratórium legyen bevezetve december 1. és március 1. között; a bontási tilalom érvényesüljön a közút felújítását követő öt éven belül; és legyen lehetőség súlyosabb, elrettentést szolgáló pénzügyi büntetés kiszabására a jogszabály megsértésének esetén. A javaslatot a képviselők elfogadták, a fentiek értelmében módosított rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

 

 

További cikkeink a témában