Ugrás a tartalomhoz

Szeptemberi lapszámunkból

TEGYETEK MEG MINDENT ERDEITEK VÉDELMÉBEN! (Jane Goodall)

Nagy vihart kavart a kormány „tűzifa-rendeletként” elhíresült határozata, amely – környezetvédő szervezetek szerint – jelentősen fellazította a fakitermelésre vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor erdészeti szakértők és szervezetek állítják, minden rendben van. A kormányhatározat néhány pontját azóta egy miniszteri utasítás módosította, de még így is sok kérdés maradt. Szerkesztőségünk a Pilisi Parkerdő Zrt-től kért szakmai útmutatást. Kérdéseinkre írásban kaptunk választ.

Szeverényi Tamás okleveles erdőmérnök, erdészeti szakértő szerint az országosan 400 millió köbméter fakészlet évente 13 millió köbméter újabb fát (növedéket) termel, aminek kb. 2/3-át termelik csak ki évente, tehát bőven marad fa. Önök is ezt tapasztalják? Milyenek az arányok a Pilisi Parkerdőben?

A Pilisi Parkerdő 65 ezer hektáron gazdálkodik a főváros és tágabb térségében, működési területén jelenleg 11 millió köbméterre tehető az erdők élőfakészlete, mely minden évben 267 ezer köbméterrel növekszik. Évente átlagosan 180-190 ezer köbméternyi faanyagot hasznosítunk, melynek több mint 50%-a lakossági tűzifa. Így elmondható, hogy éves szinten több tízezer köbméternyi tartalék keletkezik a társaságunk által fenntartott erdőkben, melyet szükség esetén – hangsúlyozzuk: szükség esetén – a fenntartható gazdálkodás elveinek sérülése nélkül ki lehet termelni.

Az eredeti elképzelések szerint a védett, őshonos erdőkben is lehetségessé vált volna a tarvágás – szerencsére végül marad a tilalom. Szakmailag mennyire védhető a tarvágás, mint fakitermelési eljárás?

A Pilisi Parkerdő a hazai erdőgazdálkodás terén alapítása óta úttörőnek számít a fenntartható, természet közeli erdőgazdálkodás terén. A folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelés széleskörű alkalmazásának eredményeként az elmúlt két évtizedben az arra alkalmas területeken háttérbe szorította a tarvágásos és felújító-vágásos eljárásokat, valamint a Parkerdő 2020 óta dolgozik városierdő-fejlesztési programján, amelynek lényege Budapest és környékének klímavédelme és a lakosság rekreációs igényeinek megfelelő kiszolgálása.

A vágás-érettségi kor előtti kitermelés önök szerint milyen következményekkel járhat?

A vágás-érettségi kor a fának azt az életkorát jelenti, amikor befejezi az intenzív növekedést és a fa szerkezete optimálisnak mondható. A vágás-érettségi kor előtti kitermelési lehetőség álláspontunk szerint az ültetvényszerű idegenhonos akácosok kitermelését segíti.

Miként látják, van értelme augusztus-szeptemberben fokozni a fakitermelést még az idei felhasználhatóság érdekében?

A fakitermelés azért indulhat meg a vegetációs időszak vége előtt, mert egyrészt a forró, aszályos nyár miatt a vegetációs időszak lényegében véget ért. Az aszály miatti kemény talajon pedig károsítás nélkül lehet a faanyagot szállítani. Ez egy-két hét nyereséget jelent augusztusban, továbbá lehetőséget nyújt arra is, hogy az enyhe telek miatt puha, nem terhelhető talajt az eredetileg előirányzott időszakban jobban kíméljük. A rendeletet kiegészítő miniszteri utasítás alapján az állami erdőgazdálkodók a tavaszi vegetációs időszakban nem folytatnak fakitermelést.

A környezetvédők aggályosnak tartják, hogy a rendelet eltörölte az őshonos fajok esetében az erdő felújítási kötelezettséget.

A gazdálkodók erdő felújítási kötelezettsége nem szűnt meg. Az új, vészhelyzeti kormányrendelet nem utasításokat, hanem lehetőségeket tartalmaz, amely lehetőségek alkalmazását továbbra is független hatóság ellenőrzi, védett területeken a természetvédelmi hatóság is, így az erdők természeti értékei nem sérülhetnek. Semmiben sem változnak az erdő- és a természetvédelmi törvény azon alapvető rendelkezései, hogy az erdők területe és természetességi állapota nem csökkenhet, mert a meglévő jogi kereteket a rendelet alapként kezeli.

A rendelet – a kormány magyarázata szerint – elsősorban az akácfa hasznosításának elősegítése céljából született. Mekkora az akácültetvények területe önöknél?

A vészhelyzeti kormányrendelet és az azt kiegészítő miniszteri utasítás hangsúlyozza az akácosok szerepét a lakosság tűzifa ellátásában. Az akácosokat a múltban és jelenleg is jellemzően hagyományos erdőgazdálkodási módokkal újítjuk fel. Akácosok a Pilisi Parkerdő területén elsősorban a Gödöllői-dombságban fordulnak elő, és társaságunk komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a védett területeken található idegenhonos akácosokat őshonos erdőkké alakítsa. Az idegenhonos akácosok teljes mértékig gazdasági célok miatt, mesterségesen létrehozott erdők. Ökológiai komplexitásuk messze elmarad az őshonos erdőtársulásokétól. Akácra ugyanakkor szükség van, a fa kiváló tulajdonságai – tűzifa, bútoranyag és méztermelés – miatt.

A Pilisi Parkerdő átlagosan mennyi tűzifával látja el a lakosságot? Jelenleg mekkora az igény? Kielégíthető-e a most felpörgő kereslet?

Az erdőgazdálkodás tervszerű tevékenység, ezért a mennyiségek átcsoportosíthatóak, így több százezer köbméternyi faanyagot tehetünk szükség esetére elérhetővé úgy, hogy magát az erdőt, mint Magyarország zöld tőkéjét semmiképpen sem veszélyeztetjük.

A Pilisi Parkerdő által gondozott erdőkben milyen és mekkora az őshonos fajok aránya?

Erdőterületeinek kezelését a Pilisi Parkerdő Zrt. tíz évre szóló, az erdészeti és természetvédelmi hatóság közreműködésével készített erdőtervek alapján végzi. Erdeink 60-70%-át jellemzően az idős erdő magjaiból kelt csemeték segítségével, természetes módon újítjuk meg. Ezzel párhuzamosan a Pilisi Parkerdő Zrt. tudatosan vállal úttörő szerepet az örökerdő-gazdálkodás mind nagyobb erdőterületeken történő bevezetésében, amelyet ma már közel 22 ezer hektáron, a kezelésében lévő erdőterület közel 40%-án folytat. A folyamatos erdőborítás azt jelenti, hogy az erdő tájképi jellege a fakitermelések következtében nem sérül, a külső szemlélő számára szinte észrevétlen a beavatkozás.

Jogos-e azon aggodalom, hogy súlyos élőhely-vesztés következhet be a rendelet következményeként, ill. sérülhet-e jelentősen az ökoszisztéma? Mit jelent a gyakorlatban, hogy az erdőgazdaságoknak azonnal növelni kell a fakitermelést?

Az erdők minden évben mintegy 13 millió köbméterrel növekednek, ez a kamat. Az elmúlt évtizedekben ennek a kamatnak évente az 50-60%-át hasznosította az ország (tízéves átlagban nettó 6,5 millió m3, amelyből 3,5 millió m3 tűzifa). Így az élőfakészlet minden évben nő, az elmúlt évtizedben 45 millió köbméterrel gyarapodott, ezért mára meghaladja a 400 millió köbmétert. A faanyag-tartalékok felhasználása nem veszélyezteti a fenntarthatóságot, nem veszélyezteti az erdőket, az ország zöld vagyonát.

Az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának állásfoglalása ITT olvasható.

-ka-

Fotók: Szentendre és Vidéke

További cikkeink a témában