Ugrás a tartalomhoz

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázat

Szentendre önkormányzata pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására. A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van és tanulmányi eredményeik a kiírásnak megfelelőek. A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 15.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázati kiírása

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Jóléti Bizottságának 93/2018. (VI.11.) JB sz. határozata alapján:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) Önk. sz. rendelet 3/c sz. mellékletében a képviselő-testület által bizottságra átruházott hatáskörök 16. pontjában eljárva a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj adományozása céljából a következő pályázati kiírást teszi közzé a helyi írott sajtóban és elektronikus változatban saját honlapján:

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 15/2011. (III.16.) Önk. sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján – pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására.

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0,
  • a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató a rendelet § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint az előző két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell a következő mellékleteket:

– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását,

– szentendrei lakcímének igazolását,

– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,

– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást az előző két félév szakos évfolyamátlagáról,

– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,

– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a várossal,

– a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az ösztöndíj a szorgalmi idő tartamára, októbertől júliusig (10 hónap) folyósítható.

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület minden év szeptemberi ülésén dönt.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 15.

 

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj további részleteiről Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referenstől lehet információt kérni a 06-26/785-085-ös telefonszámon.

 

További cikkeink a témában