2021. 10. 17.

vasárnap

SZENTENDRE időjárás

Takarítót keres a Gondozási Központ

2020. január 08., 15:00

Határozott idejű, tartós helyettesítésre, részmunkaidős takarítót keres a Gondozási Központ a hajléktalanok éjjeli menedékhelyére.

Gondozási Központ Szentendre a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a hajléktalanok éjjeli menedékhelyére a hajléktalanellátás szakfeladatra

takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott, tartós helyettesítés.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra, munkanapokon 15.00-19.00 óráig
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Éjjeli menedékhely épületében a higiénia, a tisztaság és a rend fenntartása.
Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az iránymutatók
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, 8 általános iskolai bizonyítvány bemutatása. Felvétel esetén érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 30.

Elbíráslás határideje: 2020. január 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. február 03.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: takarító.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com
e-mail címen keresztül
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea részére, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívja az intézményvezető.