2020. 02. 28.

péntek

SZENTENDRE időjárás

Szentendre Város Pedagógiai Díj – felhívás javaslattételre

2020. február 06., 12:00

Javaslatokat vár az önkormányzat Szentendre Város Pedagógiai Díjának odaítéléséhez. A javaslatok beérkezési határideje: 2020. március 31.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

Az elismerésből évente három adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester a városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

  1. a) a polgármester, a jegyző,
  2. b) a képviselők, a bizottsági tagok,
  3. c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
  4. d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2020. március 31.

A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köznevelési és közművelődési referenstől, a 26/785-034-es telefonszámon.

JAVASLAT

a Szentendre Város Önkormányzat által alapított

Szentendre Város Pedagógiai díj

adományozására

*A javaslattevő neve:

 

 

*A javaslattevő címe:

 

 
*A javaslattevő telefon száma vagy e-mail címe:
Beérkezés határideje és címe:

2020. március 31.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója

(2000 Szentendre, Városház tér 3.) e-mail: jegyzo@szentendre.hu

*A kitüntetésre javasolt

neve, titulusa:

 
*A kitüntetésre javasolt címe:  
*A kitüntetésre javasolt telefon száma vagy e-mail címe:  
*Indokolás:

(A javaslat indokolásaként maximum 15 gépelt sor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* -jelölt mező kitöltése kötelező!

Felhívás
Aláíró ív