Ugrás a tartalomhoz

Reform alatt a parkolási rendszer

Interjú Jámbor Ferenccel, a szentendrei rendészet igazgatójával

2022. április 1-jével Szentendre parkolásának üzemeltetését a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság átvette a Városi Szolgáltató nZrt-től. A parkolási rendszer reformjának fontos célja egy élhetőbb belváros, és egy fenntarthatóbb közlekedés – hangsúlyozza Jámbor Ferenc, igazgató.

Mi az előzménye és az oka a parkolási feladat átadásának?

2021 tavaszán a polgármester úr megkérdezte tőlem, hogy a rendészet képes lenne-e átvállalni a parkolás üzemeltetését, amire elmondtam, hogy szakmai akadálya nincsen – más városokban is van erre példa – továbbá felvázoltam azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyeknek teljesülniük kellene.

Nem sokkal később elkészült egy, a városvezetés által megrendelt tanulmány, amelyet Sipos László elismert közlekedésmérnök készített és Szentendre parkolási rendszerét vizsgálta felül. Az abban foglaltak alapján az nyert megállapítást, hogy a parkolás üzemeltetési feladatot célszerű új alapokra helyezni és azzal a szabálytalan várakozás ellenőrzését is végző rendészetet megbízni.

Mi az indoka ennek a megállapításnak?

Elsősorban az, hogy mi a közterület-felügyelői intézkedési hatáskörünkkel hatékonyabban fogjuk tudni ellátni ezt a feladatot.

Mit értünk hatékonyság alatt?

Azt, hogy kerüljön kevesebbe és hozzon több bevételt a parkolás üzemeltetése. Ez utóbbit – akármilyen népszerűtlen is – nem szabad eltitkolni, hiszen ez a kérdés a közterületekkel, mint közvagyonnal való felelős gazdálkodás kérdése is. Túl azon, hogy az utcákon nagyobb rend lesz tapasztalható, a Szentendrére látogatók által fizetett parkolási díj a város költségvetése számára is érezhető bevételt eredményez, melyet az itt lakók javára lehet felhasználni.

Ráadásul a belvárosban több probléma van egyszerre jelen – erre a helyre összpontosulnak a turisztikai nevezetességek, és ugyanez a terület a városnak a közigazgatási központja is, itt érhető el a közintézmények zöme, illetve az egészségügyi ellátó intézmény is. Ennek az egésznek az egyes elemei sok értelemben egymással konkurálnak – a dolgozók és az ügyfelek, a turisták és a helyi lakosok igényei feszülnek egymásnak, ha autóval történő közlekedésről, megállásról vagy várakozásról van szó. A díjfizető parkolás tulajdonképpen ezeket a helyzeteket képes „szabályozni”, a feszültségeket oldani.

A parkolási kedvezmények felülvizsgálatát sürgetővé teszi az a nem elhanyagolható változás is, hogy az önkormányzatoktól az államhoz került a gépjárműadókból származó bevétel, és ezzel együtt az autótulajdonosok adatbázisa is. A városnak nincsenek megbízható adatai arról, hogy kinek hány autója van. Ezt az adatbázist nem kérhetjük ki a Belügyminisztériumtól, itt kell felépíteni és karbantartani, ez pedig erőforrást igényel.

Jámbor Ferenc, a szentendrei rendészet igazgatója

Mekkora az idei költségvetésben rögzített elvárt bevétel?

Nettó 226 millió forint.

Van ennek realitása?

Azt gondolom, igen, ugyanis a tavalyi bevétel közel nettó 143 millió volt, amit befolyásolt a pandémia alatt elrendelt ingyenes parkolás is. Nem mellesleg a belföldi turizmus is erősödni látszik. Vagyis, ha egyéb, külső körülmény nem lép közbe, akkor az általunk kialakítandó rendszer képes lesz biztosítani ennek az összegnek a befolyását.

Melyek ennek az új rendszernek az elemei? Milyen változások történtek és milyenekkel kell még számolnunk?

Mint említettem, két iránya van a feladatunknak: a költségcsökkentés és a bevételnövelés. Ami az előbbit illeti, a cél az, hogy egy rendszámalapú nyilvántartási rendszerre álljunk át. Ennek érdekében lecseréljük az elavult 2007-es automatákat. A közbeszerzési eljárást kiírtuk, a már meglévő 26 helyett 19 darab korszerű, rendszám alapon működő automata kerül kihelyezésre, melyek a használó számára is kényelmesebbek lesznek, mivel a parkolójegyet nem kell visszavinni a járműhöz és kitenni a szélvédő alá. Az üzemeltetési szoftverháttér is megújul, minek következtében nem szükséges majd külső szolgáltatót igénybe vennünk, ezzel is százezreket spórolunk majd meg.

Mikorra várhatóak az új automaták?

Júliusra lesz az eljárásnak eredménye, ami, ha sikeres, szeptember végén már kihelyezésre kerülhetnek. Amint ez megtörténik, a parkolásért kártyával is lehet majd fizetni, vagyis

felhasználóbarát lesz a rendszer, illetve a rendszámalapú nyilvántartás lehetőséget biztosít majd egy új és jobban finomhangolható kedvezményrendszer kialakítására is.

Mit jelent ez a kedvezményrendszer? Milyen elemei lesznek?

Fontos tudni, hogy Szentendre belvárosában jelenleg mintegy 784 „fizetős” parkolóhely van. Ezek (az illusztráción sárgával jelölt) II-es és (az illusztráción pirossal jelölt) III-as övezetekre oszlanak. A II-es övezet nagyjából 511 helyet jelent, ide 397 db bérlet van értékesítve, valamint több mint 15 ezer szentendrei regisztrált gépjármű tud az év minden napján, bármely időszakban ingyenesen parkolni. A III-as övezetben ugyan fizetni kell a helyieknek is, ám arra is mintegy 366 db bérlet van kiadva. A már említett tanulmány szerint ez az egyik legfontosabb kérdés, amit szükséges korszerűsíteni, rugalmasabbá tenni. Még egyszer hangsúlyozom, a rendészet lépésről lépésre halad a szakértői anyagban kijelölt feladatsoron, amelynek a lényege: gondoljuk újra a kedvezményrendszert, szűkítsük a bérletrendszer kereteit, a teljes szentendrei kedvezményen igazítsunk és kössük feltételekhez a hozzájutást, valamint a felhasználást. A fizető parkolás a város bevétele, az abból adott kedvezmények jelentős értékű, a város bevétele terhére adott juttatások.

Ezért változtak április elsejével az egészségügyi és munkavállalói bérletekre vonatkozó szabályok?

Igen, ezek voltak az első lépések. Korábban a Szentendre Egészségügyi Intézményei (SZEI), a háziorvosok és a házi betegellátásban résztvevők évi 12 ezer forintos bérlettel bárhol tudtak az év 365 napján várakozni. Mintegy 222 darab egészségügyi bérlet volt kiadva, melyekből 169 a SZEI dolgozóié volt, akik nem végeznek házi betegellátást, hanem a Kanonok utca épületben töltik a munkaidejüket. Ezért kerültek ki április 1-jétől a SZEI dolgozói az egészségügyi bérlet kedvezményezetti köréből, s maradt meg csupán azoknak az orvosoknak, nővéreknek, gondozóknak, akik házi betegellátást végeznek.

További változás ugyanezzel a hatállyal, hogy a munkavállalói bérlet korábbi helyszínei (Kert utca, Martinovics utca, Dobozi utca, Paprikabíró utca melletti nagyparkoló) két helyszínre szűkültek, a Paprikabíró és a Bolgár utcai nagyparkolókra. Ez utóbbiak is csupán 400-500 méterrel vannak távolabb a munkavégzés helyétől, vagyis az egy kisebb sétával ugyan, de változatlanul kényelmesen megközelíthető. Ezzel a cél az, hogy felszabadítsuk a túlterhelt legbelső, központi parkolóhelyeket azok számára, akik napközben ügyintézés, vásárlás vagy egyéb szolgáltatások igénybevétele miatt használnák, és természetesen a turisták számára is, akik a tényleges parkolási díjat fizetik itt meg.

Április 1-jétől megszűnt a zöld rendszámú autók ingyenes parkolása a városban, továbbá a negyedik fontos változás az volt, hogy ettől az időponttól a II-es övezetben való ingyenes parkolás regisztrációjához a lakcímkártyán és a forgalmi engedélyen túl egy úgynevezett nullás igazolást is be kell nyújtani. Ez az adóirodától szerezhető be és azt igazolja, hogy a kérelmezőnek nincs adótartozása az önkormányzat felé, továbbá sem közigazgatási bírság, sem pótdíj tartozás megfizetése sincs függőben. Ha jól belegondolunk, ez is egy észszerű rendelkezés, hiszen miért járjon kedvezmény annak, aki tartozik a városnak.

Mikortól számíthatunk a díjemelkedésre?

Idén július 20-ától él az új díjtáblázat. Egy általános 20 %-os emelés történt mind a tarifákra, mind a bérletekre. Ez szintén be volt tervezve a költségvetésbe, de június 30-ig, míg tartott a pandémia miatti veszélyhelyzet, egy kormányrendelet tiltotta az ilyen típusú díjemeléseket. Erre egyébként nagyon sok önkormányzat várt már, hiszen 2020 óta be voltak fagyasztva az árak, amelyek így az egyébként vártnál is nagyobb inflációt sem tudták követni.

Ha jól értem, ezek az eddig hatályba lépett változások, mi várható még?

A már sokat emlegetett szakértői tanulmány szerint három fontosabb módosítást készítünk még elő, de fontos hangsúlyozni, hogy ezek életbe lépése is képviselő-testületi döntéstől függ.

Mindenesetre a tervek szerint akár már jövő év januárjától a bérletrendszert egy a várakozási díj alapú válthatja fel, továbbá a szentendreiek kedvezményes várakozása parkolási megváltási díjhoz, úgynevezett regisztrációs díj megfizetéséhez lesz kötve.

Ez azt jelenti, hogy a kedvezményt igénylő szentendreiek az éves parkolási díj alig 0,5 százalékát fizetik meg. Továbbá néhány utca még bekerülhet a II-es parkolási övezetbe.

Sorban haladva, mit jelent pontosan a várakozási díj alapú rendszer?

Amennyiben az új ügyviteli szoftver és az új parkolóóra rendszer elkezd működni, lehetőség nyílik arra, hogy rendszámalapon kedvezményezetti köröket határozzunk meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy intézmény (legyen az egészségügyi vagy oktatási) éves szinten kap bizonyos mértékű, órákban meghatározott ingyenes parkolásra szóló kvótát, amelynek a felhasználásáról ő dönt. Vagyis maga a jogosult döntheti el, hogy melyik dolgozójának, mely gépjárműre, milyen időpontra és mekkora időtartamra adja meg a parkolási lehetőséget.

Azt gondolom, hogy a bérletrendszer azért sem fenntartható, mert túlhasználatra buzdít. Ezzel szemben a kvótarendszer arra késztet, hogy mindig csak annyit használjunk fel belőle, amire ténylegesen szükség van.

Ez tehát a szentendrei munkavállalókat érinti, a már említett regisztrációs díj pedig, ha jól értem, a szentendrei lakosokat?

Igen. A beszélgetésünk elején említettem, hogy jelenleg a II-es parkolási övezet mintegy 511 férőhelyén 15 ezer gépjármű parkolhat díjfizetés nélkül. Ez a rendszer fenntarthatatlan. A cél az, hogy ez a szám legalább a felére csökkenjen, a belváros élhetőbb legyen, az autózási szokások változzanak, és egy fenntarthatóbb közlekedést segítsenek elő, és csak azok használják ezeket a várakozóhelyeket, akiknek ez feltétlen szükséges. Ezért a terv az, hogy regisztrációs (parkolási megváltási) díj fizetéséhez kötnénk a szentendrei lakosok parkolását úgy, hogy lakóingatlanonként négy gépjárműre járna a több mint 99,5%-os kedvezmény.

Tudna összegeket mondani?

Döntés még nem született erről, de viszonyításként megemlíthető, hogy budapesti kerületekben az alapdíj az első és második gépjármű esetében 2000 és 15.000 Ft/év között mozog, míg a további gépjárművek regisztrációs díja éves szinten a 30-40.000 forintot is eléri. A rendszer végső kereteit és azon belül az összegeket a szentendrei képviselő-testület fogja meghatározni.

A harmadik változás, amit említett, a II-es övezet bővítése. Mely utcákkal?

Az egyik az Ady Endre utca, ami egyébként jelen pillanatban a helyi parkolási rendelet szerint a III-as övezetbe tartozik, ám nincs kihelyezve parkolóóra. A terv az, hogy a II-es övezetbe soroljuk, és ide is kerül majd az új parkolóórákból. Ezen felül a Pátriárka utca könyvtár felőli oldala, a Szent István utca, valamint a Tiszteletes utca Vörösmarty és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakasza kerülne feltüntetésre a rendeletben, mint II-es övezetbeli helyszínek.

Gálfi Sarolta

Az interjú a Szentendre és Vidéke 2022. július 6-i számában jelent meg. 

Kiemelt kép: Bellai László

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.