Ugrás a tartalomhoz

Pedagógusnap 2019 – díjátadások, köszöntések

Városunk pedagógusait köszöntötték 2019. május 30-án, a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Rubovszkyné Bodó Máriának, a Ferences Gimnázium angol szakos tanárának, Mészárosné Jónás Mártának, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium pedagógusának és Nagy Jánosné Anna néninek, a Szent András Általános Iskola történelem-rajz szakos tanárának adták át az idei városi pedagógiai díjakat. Az ünnepségen köszöntötték Kádárné Monori Évát, a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézménye vezetőjét, aki 40 éves gyógypedagógiai munkásságáért Eötvös József-díjat kapott az Emberi Erőforrások Miniszterétől. Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!

Az ünnepségen Verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott köszöntőt. „Itt Szentendrén a fiatalok nagyon szerencsés helyzetben vannak, hiszen egyrészt magas színvonalú az oktatási, nevelési munka, ami intézményeinkben zajlik, másrészt igen sokféle igényt képes az intézményrendszer kiszolgálni, a gyermekek válogathatnak az állami, egyházi, alapítványi iskolák között, tanulhatnak 4-6-8 osztályos rendszerben, választhatnak az általános vagy szakképzés között. Azon túl, hogy sok az intézmény, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy jók, sőt igazán kiválóak az óvodáink, iskoláink, mi sem bizonyítja ezt jobban az, hogy milyen kiváló eredményeket produkálnak az ide járó gyerekek az itteni pedagógusok irányításával, az ő szárnyaik alatt.”

Az ünnepség Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja irodalmi estjével folytatódott, Négyessy Katalin gordonkaművész zenei kíséretével.

  

 

A műsor után köszöntötték az idén nyugdíjba vonuló és az arany-, gyémánt-,  vasdiplomás pedagógusokat, a bölcsőde munkatársait, valamint átadták Szentendre Város Pedagógiai díjait.

 

Nyugdíjba vonulók

Aladics Antalné Kati – Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde

Tóth Lászlóné Inci néni  – Szentendre Városi Óvodák Hold utcai tagóvoda

Kolozs Jánosné Margit – Szent András Katolikus Általános Iskola

Csuhai Piroska – Izbégi Általános Iskola

Beleznay Gizella – Barcsay Általános Iskola

Kolozsvári Marianna – Barcsay Általános Iskola

 

Elismerő oklevél

Elismerő oklevélben részesültek az intézményvezető javaslatára a városi bölcsőde pedagógusai: Kerekesné Szabó Tünde, Nagyné Kiss Gyöngyi és Salgó Adrienn.

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

Az ünnepségen köszöntötték Herczeg Katalint, a Barcsay iskola intézményvezető-helyettes, matematika-informatika tanárát, Horváth Ágnest, a Móricz Zsigmond Gimnázium testnevelő tanárát, Soósné Balog Anikót, a Móricz Zsigmond Gimnázium német-orosz szakos tanárát, Maknics Gábort, a Móricz Zsigmond Gimnázium kémia-fizika szakos tanárát és Balasi Margit klinikai szakpszichológust, logopédust.

 

Az idei évben a Szentendrei Református Óvoda és a Bárczi Gusztáv Iskola nevelőtestülete polgármesteri elismerő oklevélben részesült az intézményvezetők felterjesztése alapján.

 

Külön gratuláltak a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézménye vezetőjének, Kádárné Monori Évának, aki az idei pedagógus nap alkalmából Eötvös József-díjat vehetett át a Vigadóban rendezett ünnepségen.

A szentendrei Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézménye a térség egyetlen olyan iskolája, ahol a sérült gyermekek fejlesztő nevelése, oktatása történik. Az iskola létrehozott egy Alapítványt is Értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért Neveléséért Alapítványt, melynek segítségével még hatékonyabban tudják támogatni a nehéz sorsú gyerekeket.

Kádárné Monori Éva folyamatosan harcolt az intézmény fennmaradásáért, melynek szakmai színvonala a térség, sőt az ország legnívósabb iskolájává vált a szakterületén belül. Munkássága példaértékű, mind pedagógusként, mind pedig intézményvezetőként. Munkája elismeréséül 1990-ben miniszteri dicséretet, 1999-ben Szentendre Város Pedagógiai Díját kapta meg.

 

Szentendre díszdiplomásai az idén

 

Hornyák Istvánné – aranydiploma

Legyesbényén született, óvónői képesítését 1969-ban a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerezte, 1977-ben földrajz szakos általános iskolai tanári diplomát a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán Nyíregyházán, 1982-ben pedig technika szakos általános iskolai diplomát szerzett az Egri Főiskolán. A szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolából vonult nyugdíjba. Ebben az évben aranydiplomát kapott a Kecskeméti Neumann János Egyetemen.

Takácsné Neuprandt Matild – gyémántdiploma

Óvónői oklevelét 1958-ban szerezte a Budapesti Brunszvik Teréz Óvónőképző Iskolában. 1970-ben pedagógia szakos előadói és pszichológus diplomát szerzett az ELTÉ-n. 1958-tól 13 éven át dolgozott óvónőként Budapesten az V. kerületben. 1970-től az V. kerületi Nevelési Tanácsadóban vezető-pszichológiai munkakört látott el egészen 1988-ig, kerek 30 évet dolgozott ebben a munkakörben. 1988-1993 között Szentendrén a Bimbó utcai és a Püspökmajor óvoda vezetője volt, 93-96-ig csoportóvónő volt. A folyamatos 38 éves pedagógus pálya végén 68 éves koráig aktívan segítette az óvodát, mint óvónő. 1996-ban történő nyugdíjazásakor a Magyar Köztársaság Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült. 2008-ban megkapta az arany, idén pedig a gyémánt díszoklevelét.

Fogarasi Fazekas Gizella – gyémántdiploma

Dunakeszin született, 1959-ben kapott óvónői oklevelet a budapesti Brunszvik Teréz Óvónőképzőben. 1959-től óvónőként dolgozott Fóton, majd Dunakeszin. Közben tanári diplomát szerzett a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1971-től tanárként dolgozott 1977-ig, amikor tanulmányi felügyelőként az akkori Tanácshoz került. 1980-ban költöztek Szentendrére. A tanulást ekkor sem hagyta abba, elvégezte az ELTE nevelés-szociológia szakát, majd a fejlesztő-pedagógus szakot is. 40 év munkaviszony után ment nyugdíjba. 2009-ben arany, idén gyémánt oklevélben részesült.

Molnár Bertalan – vasdiploma

Tőle idézünk: „Kabán születtem. A főiskolai tanulmányaim közepette egy életre feltöltődtem szellemi és emberi útravalóval a mai napig. Szeretettel emlékezem tanáraimra, dr. Eperjesi Kálmánra, dr. Végh Joachimra, dr. Szeghy Endrére, akik különös hatással voltak kibontakozásomra. 40 éven át három iskolában tanítottam, életemben a gyermekek iránti szeretet volt a legfontosabb, és a mai napig jelen van a viszonzás, tisztelet. Történelmet, ének-zenét és rajzot oktattam, szakmai sikerek és elismerés mellett. Nagy örömömre szolgált, hogy minden élményem a mai napig elevenen él bennem, szívesen emlékszem azokra, akik a diákéveimet széppé tették. Szeretem hinni, hogy az utánunk jövő generációkat is végigkíséri a főiskola szelleme.”

Poprádi László – vasdiploma

Karácsondon született, Hatvanban érettségizett, magyar szakos tanári diplomát az Egri Főiskolán szerzett 1954-ben, ösztöndíjasként. Tanított Visontán, Karácsondon. A siroki iskolában igazgató is volt. Szentendrére 1975-ben költöztek, 1992-es nyugdíjazásáig itt is tanított feleségével együtt a Barcsay Jenő Általános Iskolában. Hosszú pályafutása alatt pedagógiával és nyelvtudománnyal foglalkozott, latin és görög nyelvből fordított. 2004-ben arany, 2013-ban gyémántoklevelet vehetett át. Idén vasdiplomáját ünnepelheti.

 

Szentendre Város Pedagógiai Díj díjazottjai 2019-ben

Rubovszkyné Bodó Mária, a Ferences Gimnázium angol szakos tanára

A tanárnő, akit a diákok a Rómába szervezett biciklis zarándoklat után már ANYÁNAK szólítottak, egészen kivételes egyéniség. Maga is négy gyermekes édesanya, de a tanítás, a gyerekek, az iskola iránti elkötelezettség, lelkesedése egészen páratlan. Osztályfőnöksége évei alatt az osztályból csodálatos közösséget szervezett, köszönhetően minden bizonnyal a szinte megszámolhatatlan sok programnak, kirándulásnak, túrának és táborozásnak, ahol nem csak mint tanár, hanem mint szülőhelyettes is gondoskodott a fiatalokról. A gyerekeknek nem csak a tanulmányi előmenetelére, hanem a lelkére is figyelt végtelen szeretettel és soha ki nem fogyó energiával. Mi sem bizonyítja jobban, mint a gyerekek neki írt mondatai a búcsúzásképpen készített fotókönyvben: „Osztályfőnök bárkiből lehet, de ANYA csak egy van.” „Minden ötletünk fő támogatója.” „Ha szűkölködnék energiában, mindenképpen tanárnőtől kérnék, hisz egy energiabomba.” „Egy normális osztály = osztály + osztályfőnök. A mi osztályunk = anya + gyerekek = egy nagy család.” Bodó Mária nemcsak ennek az osztálynak volt elsőrangú tanára és osztályfőnöke, a Ferences Gimnáziumért is fáradhatatlanul dolgozik. Idén januárban az általa szervezett jótékonysági rendezvényen sok százezer forinttal gazdagodott az iskola, melyből felszerelést vásároltak a tornaterembe. Példamutató munkája, fáradhatatlan energiái, a diákok és az iskola iránti elkötelezettsége feltétlen elismerést érdemelnek. A díjra a Ferences Gimnázium egykori diákjainak szülei és diákjai javasolták.

Mészárosné Jónás Márta, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa

1981 óta tanítja, neveli a szentendrei kisiskolásokat, először a Központi majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítójaként. Már kezdő pedagógusként igazi közösségi embernek bizonyult, ezért már az első évben igazgatói dicséretben részesült közösségteremtő tevékenységéért. Csendes, halk szavú nevelő, aki nyugalmat sugároz. Szakmailag jól felkészült, változatos módszereket alkalmazó kolléga. A korszerű szakmai ismeretek iránt fogékony, az elsők között volt, aki a pedagógus életpálya bevezetésekor megmérettette magát, és kiváló minősítést szerzett. Oktatási módszerei között kiemelt szerepet kap a gyerekek aktivizálása. Gyakran szervez számukra témanapokat, melyek megvalósításába olykor a szülőket is bevonja, ezzel igazi közösséget formálva. Megértő személyiség, a gyerekekkel szemben nyitott a problémákra, vitás kérdésekben mindig megegyezésre ösztönzi a gyerekeket. Megkülönböztetett figyelemben részesíti az arra rászorulókat, a nehézséggel küzdőket. Ennek érdekében az elsők között volt, aki a Meixner-módszert elsajátította és alkalmazta, majd fejlesztőpedagógusi szakképzettséget is szerzett, melyet folyamatosan kamatoztat. A közösségépítés érdekében osztályainak rendszeresen szervez programokat, sokszor a szülőket is bevonva. Szinte minden évben meglepi osztályával hol a szülőket, hol az iskola közösségét színvonalas előadásaival. A közös programok között kiemelt szerepet kap Szentendre városának rendezvényeihez való csatlakozás, így minden évben nagy csapattal indul a Pilisi Tekerőn, és egyéb programokon is, saját gyerekeivel és más osztályba járó diákokkal is. Több mint 30 éve szervez nyári vándortáborokat, ahol a mozgás és a természet szeretete központi szerepet kap. Javaslattevők: Molnárné Reskovits Zsuzsanna igazgató, Petricskó Zoltán alpolgármester.

Nagy Jánosné Anna néni, a Szent András Általános Iskola történelem-rajz szakos tanára

„Anna néni” sok-sok éve tanítja töretlen lelkesedéssel gyermekeinket a történelem rejtelmeire, és a művészettörténet illetve rajz tantárgyak csodáira. A gyermekek egybehangzóan azt mesélik, hogy Anna néni történelem órái „élnek”, a csaták, a helyszínek és emberek megelevenednek általa, szinte tanulni sem kell otthon, mert mindent olyan érthetően, élvezhetően és szinte kézzel tapinthatóan mesél, magyaráz, TANÍT. Szentendrén, a művészetek városában oly fontos művészettörténetet és rajzot is kiemelkedően magas szinten oktatja. A tanítványai munkái díszítik az iskola falait, de a Városház Galéria kiállításán is láthatóak voltak, sőt több intézményben városszerte. Egyedi látásmódot, a színek és a formák szabad kezelését mesteri szinten adja át a gyerekeknek úgy órákon, mint külön rajzszakkörön. Kiemelkedő tanítványai több versenyen és megmérettetésen szereztek kiváló eredményeket. Anna néni páratlan lelkesedése, az iskola, és a gyerekek iránti odaadása, az általa oktatott tárgyak tisztelete csodálatot és feltétlen elismerést érdemel. Példamutató pedagógusi munkája miatt a Szent András Általános Iskola diákjainak szülei javasolták Szentendre Város Pedagógiai Díjára.

 

Gratulálunk minden díjazottnak!

További cikkeink a témában