Ugrás a tartalomhoz

Pályázat adóiroda vezetésére

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal irodavezetői pályázatot hirdet adóiroda vezetésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet,
felhasználói szintű MS Office
felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű
kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A jelentkezéshez csatolni kell:

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz;
motivációs levél;
iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata,
nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők   megismerhetik

A kiválasztásnál előnyt jelent:

ASP adószakrendszer program ismerete
közigazgatási területen szerzett tapasztalat

Ellátandó feladatok:

irányítja az Adó iroda munkáját, meghatározza a munkavégzés módját és ellenőrzi annak végrehajtását
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, teljes körű jogi segítségnyújtás az irodák munkatársainak az ellátandó feladatokhoz
az iroda feladatkörét érintő helyi rendeletekkel, módosításokkal kapcsolatos előterjesztések előkészítésének koordinálása, és az azokat tárgyaló bizottsági és a képviselő-testületi üléseken való részvétel
az iroda feladatkörét érintő, a Képviselő-testület és a bizottságok napirendjén szereplő beszámolók előkészítése
az iroda feladatkörét érintően kiadmányozási jog gyakorlása a jegyző által meghatározott terjedelemben
adóvégrehajtási és ellenőrzési tevékenység irányítása
fellebbezések, végrehajtási kifogások, egyéb panasz ügyekben az iratok felterjesztése (és azok előkészítésének koordinálása) a Kormányhivatalhoz vagy az illetékes szervekhez
adózással kapcsolatosan a méltányossági, fizetési könnyítési kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése (környezettanulmányok megkérése, előzmények feltárása, jegyzői egyeztetés), határozatok előkészítésének koordinálása
az adóbevételekkel kapcsolatosan a negyedévi, félévi, év végi zárások elkészítéséről való gondoskodás, és az adatokból adatszolgáltatás a költségvetés valamint a könyvvizsgálók felé
Magyar Államkincstár felé küldött jelentések előkészítéséről (zárások, adóerőképesség, kivetési állományok) való gondoskodás
az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben érkező panaszlevelek megválaszolása, ügyfelek tájékoztatása

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű, közszolgálati jogviszony. Próbaidő 6 hónap.

Bérezés: a 2011. évi CXCIX. törvény szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkakör betölthető: pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy az allas@ph.szentendre.hue-mail címre.

Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezését: irodavezető

A pályázattal kapcsolatos további információt dr. Gerendás Gábor nyújt 26/785-033-as telefonszámon.

További cikkeink a témában