Ugrás a tartalomhoz

Önkormányzati választások – névjegyzéki kérelmek határidői

Tisztelt Választópolgárok! Felhívjuk figyelmüket néhány fontos határidőre a 2019. október 13-i önkormányzati választás kapcsán. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A mozgóurna iránti kérelmek beérkezési határideje ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton küldött kérelem esetén, illetve levélben: 2019. október 9. (szerda) 16.00 óra.

 

Szavazás az állandó lakóhely helyett, a bejelentett tartózkodási helyen (átjelentkezés)

 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, aki – a központi lakcím-nyilvántartás adatai szerint – az állandó lakóhelye mellett legalább 2019. június 26-a óta bejegyzett érvényes tartózkodási hellyel is rendelkezik, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

A választás kitűzésekor mindenki az állandó lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Ha a választópolgár legalább 2019. június 26. napjától érvényes tartózkodási hellyel is rendelkezik, akkor tehát lehetősége van arra, hogy átjelentkezzen a tartózkodási helye szerinti szavazókörbe. Ebben az esetben a tartózkodási helye szerinti jelöltekre szavazhat.

 

Ha a választópolgár a választás napján nem tartózkodik azon a településen, amelynek névjegyzékében szerepel, akkor sem más településen, sem külföldön nem tudja szavazatát leadni.

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően a választópolgár mégis az állandó lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, lehetősége van, hogy – levélben vagy elektronikus úton elektronikus azonosítás nélkül – 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig; továbbá – személyesen vagy elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással – 2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig visszavonja kérelmét.

 

Szavazás mozgóurnával

 

Aki egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

 

A mozgóurna iránti kérelem az alábbiak szerint nyújtható be:

 

Elektronikus úton

elektronikus (ügyfélkapus) azonosítás nélkül 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig,

elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással a szavazás napján, 2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig.

 

Személyesen

  1. október 11. (péntek) 16.00 óráig

 

Postai úton megküldött levélben

  1. október 9. (szerda) 16.00 óráig

(a levélnek ezen időpontig meg kell érkeznie a választási irodához)

 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján

  1. október 11. (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához,
  2. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz

 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (futár, hozzátartozó, egyéb személy) útján beküldött levélben

  1. október 9. (szerda) 16.00 óráig a helyi választási irodához,
  2. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor azt a – szintén a szavazókör illetékességi területén lévő – pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

 

A kérelmet 2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

 

A fenti kérelmek benyújthatók:

  • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
  • levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
  • online a valasztas.hu honlapon keresztül.

 

A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu honlapon a „Városháza”/„Választások” /„Helyi önkormányzati választás 2019.” menüpont alatt, valamint a www.valasztas.hu címen is.

 

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

 

Választási Iroda    26/785-159

dr. Gerendás Gábor, HVI vezető 26/785-033

dr. Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes 26/785-035

 

Dr. Gerendás Gábor

jegyző

HVI vezető

 

 

Választással kapcsolatos információk:

https://szentendre.hu/onkormanyzati-valasztas-2019/

https://szentendre.hu/varoshaza/onkormanyzat/valasztasok/helyi-onkormanyzati-kepviselok-valasztasa/

 

További cikkeink a témában