Ugrás a tartalomhoz

Önfeláldozás, közösség, példamutatás

Gyürk Dorottyával, Szentendre kulturális alpolgármesterével beszélgettünk a jövő évre tervezett Kucsera Emlékév kapcsán. 

• Dr. Kucsera Ferenc római katolikus segédlelkész négyévi papi szolgálat után a Tanácsköztársaság terrorjának áldozata lett, mártírhalált halt Szentendrén. Időben nagyon távolinak tűnik az esemény, majd 100 év telt el azóta, és az áldozat formája – a vértanúság – sem tűnik korszerű, követendő példának a 21. században. Néhány év óta több program is kötődik Szentendre mártír hőséhez, Kucsera Ferenchez a városban. Miért pont ő? Miért kell ezt a poros, 100 éves történetet most elővenni?
A XXI. században a szekularizáció és az individualizmus térhódításával fokozatosan elveszítettük a közösség védelmi erejét. Az a közösség, amelynek tagjai csak egyéni érdekeiket, érvényesülésüket tartják szem előtt – végtelenül gyenge, és rövid távon el fog bukni olyanokkal szemben, akikben megvan az önfeláldozásra való képesség. Ez ugyanis feltétele a közösség megmaradásának.
Ebben az önfeláldozásban, erős elköteleződésben, állhatatosságban, a közösségért kiállásban mutatott példát Kucsera Ferenc. Ezek azok az erények, melyekkel felvértezve erős összetartó közösséget építhetünk, amely képes magát a külső behatásokkal szemben megvédeni. Az európai modern társadalmakban kezd eltűnni a védőháló az emberek mögül, hiszen az individualista egyén nem, vagy csak lazán kötődik az őt körülvevő környezethez, saját érdekeit, érvényesülését elébe helyezi a közösség érdekeinek. Az országok, nemzetek szintjén ez azt jelenti, hogy csak az erős összetartó közösségen alapuló nemzetállamoknak van jövőjük Európában.

• Milyen példával szolgálhat a ma embere, a mai fiatalság számára a mártírhalált halt fiatal pap? Miért kell ma a fiataloknak új példaképeket állítani?
A millenniumi nemzedék tagjai – az utóbbi időben végzett kutatások szerint – sokszor nárcisztikus, önelégült fiatalok, akiket nem érdekel sem a társadalom, sem a közélet, inkább csak magukkal foglalkoznak. Nekünk támogatnunk kell a fiatalokat abban, hogy újra felfedezzék a társadalmi kötelezettségvállalást, hogy el tudják fogadni, hogy az élet nem pusztán az egyéni érvényesülésről, és az élvezetek hajszolásáról szól. Felelősséggel tartozunk szűkebb közösségünk, családunk tagjai iránt, de tágabb közösségünk, városunk, hazánk, nemzetünk iránt is. Kucsera Ferenc élete ebben szolgál példaként mindannyiunk számára. Nagy szerencsénk van, hogy nem kell példaképért a szomszédba mennünk. Legyünk büszkék rá, hogy van saját példaképünk, saját hősünk, itt a városunkban, Szentendrén.

• Hogyan lehet ismertebbé tenni Szentendre hősét?
Egyre többen gondolják úgy, hogy Kucsera Ferenc káplán hősies helytállása, önfeláldozó magatartása, megingathatatlan hite több figyelmet érdemel. A katolikus hívek a halála évfordulóján koszorúznak az emléktáblánál és a róla elnevezett cserkészcsapat is ápolja az emlékét. A Szentendre Barátai Egyesület felvállalta, hogy széles körben ismertté teszi Kucsera Ferenc mártírhalálának történetét. Évente megemlékezést szerveznek a Kucsera keresztnél, és tavaly felkérésükre Krizbai Gergely Krizbo képregényt készített életéről és több ezer példányban szétosztották a szent-endrei iskolákban. Minden évben több száz diák részvételével városi számháborút rendeznek a vértanú káplán emlékére.

• Idén is lesz számháború?
Hamarosan, szeptember 22-én kerül megrendezésre a II. Nagy Szentendrei Számháború a Templomdombon és a belváros kis utcáin. A közösségi és családi játék Kucsera Ferenc tiszteletére idén, a Családok évében még nagyobb hangsúlyt kap. A találkozó 10:30-kor lesz, a Fő téren. A játékra a Szentendre Barátai Egyesület honlapján lehet regisztrálni (http://szentendrebaratai.hu/).

• Milyen programok kapcsolódnak Kucsera Ferenchez a közeljövőben?
Az emlékév tervezett programjai között a legfontosabb esemény Kucsera halálának 100. évfordulóján, június 25-én lesz. A Kucsera emléknapon hivatalos városi megemlékezést rendezünk a Kucsera-keresztnél. Ezen kívül tervezzük tudományos konferencia, szabadtéri és múzeumi kiállítás szervezését, illetve lesznek tematikus séták a Tourinform szervezésében, valamint helytörténeti vetélkedő. Egy új képes kiadványt, Kucsera különkiadást jelentetünk meg, illetve ismét kiadjuk a Kucsera képregényt. Szeretnénk egy játékfilmet is
forgatni az életéről. A városban információs táblák kihelyezésével jelöljük meg a mártírhalálával kapcsolatos helyszíneket.
Ha most Olaszországban lennénk, akkor Kucsera Ferenc emléknapján hatalmas, az egész városra és minden lakójára kiterjedő fiestát rendeznénk, fáklyás menettel, zenekarral, táncolva, ünnepelve vonulnánk végig a város utcáin. Tanuljunk a büszke olaszoktól, és fogjunk bele bátran együtt, Szentendre hőse – Kucsera Ferenc kultuszának megteremtésébe. Erről kell szóljon a 2019-es év, Kucsera Ferenc káplán vértanú halálának 100. évfordulóján.

További cikkeink a témában