Ugrás a tartalomhoz

Kistérségi Környezetvédelmi Vetélkedő az Izbégi iskolában

Idén a Fenntarthatósági Témahét keretében rendeztük meg az Izbégi iskolában a már hagyományossá vált Kistérségi Környezetvédelmi Vetélkedőnket, március 19-én. A program célkitűzése és üzenete változatlan: hívjuk fel tanulóink figyelmét környezetünk problémáira, vonjuk be őket, mint a jövő felnőtt generációinak tagjait a környezettudatos magatartás és a környezetért felelős életvitel kialakításába.

A versenyfelhívásra a kistérség 6 iskolájából 9 csapat érkezett, hogy összemérje tudását, elszántságát a témában.

A vetélkedő idei témájául a lakóhelyünk természetes vizeinek védelmét és megóvását választottuk. Minden iskola legfeljebb két, négyfős csapattal képviseltette magát az eseményen. Előzetes feladatként egy figyelemfelkeltő plakátot kellett készíteni és bemutatni a zsűrinek és a többi versenyző csapatnak, amelynek témája az édesvíz, mint természeti kincs, víztakarékosság, saját lakókörnyezetünk természetes vizeinek védelme.

A plakátok bemutatása után különböző feladványokkal kellett megbirkózni a jelenlévőknek. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy azok különböző tantárgyak készségeit és kompetenciáit mozgósították a tanulókban, de mindegyik központjában a víz, annak formái, környezetvédelmi vonatkozásai szerepeltek. Többek között vízvizsgálati kémiai kísérlettel, informatikai jártasságot igénylő feladattal, matematikai problémamegoldással, művészeti, magyar és idegen nyelvi feladattal találkoztak a tanulók.

A délután főszereplői a versenyzőkön kívül a zsűri tagjai voltak, Dublinszki-Boda Brigitta, tájépítő mérnök, tájvédelmi szakértő, és Puppán György a Regionális Környezetvédelmi Központ mérnöke. A szakemberek hozzáértésükkel segítették, értékelték a csapatok teljesítményét.

Értékes és örömteli délutánt zártunk a verseny végeztével. A jelenlévők mind a versengést, mind a felkészülést illetően nagy elszántságról tettek bizonyságot. I. helyen a Szent András Általános Iskola és Óvoda Vizuális KúlTúra nevű csapata végzett, II. helyezést a Ferences Gimnázium Ferenc-eszek nevű csapata ért el, a III. helyezett pedig iskolánk Ocean’s Four nevű csapata lett. Köszönjük minden iskolának a részvételt, kollégáinknak a szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítséget, valamint iskolánk vezetőségének, Szentendre Város Önkormányzatának és a Váci Tankerületnek a támogatást.

Berényi-Szabó Sarolta, Szakács Éva, Vörösné Szatura Ágnes
versenyszervezők
Izbégi Általános Iskola

További cikkeink a témában