Ugrás a tartalomhoz
Kiemelt kép a Óvodapedagógus című karrierhez

Óvodapedagógus

Foglalkoztatás típusa:
Teljes munkaidő
Jelentkezési határidő:
2024. április 6.
Jelentkezés

A Szentendre Városi Óvodák Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok elvégzése munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal Szilvia intézményvezető nyújt, a 26/816-637 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Városi Óvodák címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pannónia u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 253/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Hajnal Szilvia részére az ovodakozpont.szentendre@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Hajnal Szilvia, Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.