Ugrás a tartalomhoz

Helyi adózással kapcsolatos tudnivalók

A helyi adókról, valamint a gépjárműadóról szóló jogszabályi előírások szerint az adózókat terhelő építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó éves összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) szintén március 15-ig, illetve szeptember 15-ig teljesítik helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettségüket. Mivel idén szeptember 15-e vasárnapra esett, ezért a tényleges befizetési határidő 2019. szeptember 16-a (hétfő) volt.

 

Tisztelt Adózók!

A helyi adókról, valamint a gépjárműadóról szóló jogszabályi előírások szerint az adózókat terhelő építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó éves összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) szintén március 15-ig, illetve szeptember 15-ig teljesítik helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettségüket. Mivel idén szeptember 15-e vasárnapra esett, ezért a tényleges befizetési határidő 2019. szeptember 16-a (hétfő) volt.

A fenti éves adófizetési határidőket megelőzően kb. egy hónappal az Adóiroda az eddigi gyakorlat szerint egyenlegértesítő (adószámla kivonat) megküldésével értesítette az adózókat fizetési kötelezettségükről, melyekkel együtt postai úton történő értesítés esetén a befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízásokat („csekkeket”) is postázta. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak – a jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyenlegértesítők elektronikusan kerültek megküldésre (egyéni vállalkozónak ügyfélkapu címére, gazdasági társaságnak cégkapu címére).

Idén augusztusban első alkalommal az egyenlegértesítők elkészítéséhez a valamennyi magyarországi polgármesteri hivatal, így hivatalunk által is kötelezően alkalmazandó központi rendszert, az ún. önkormányzati ASP rendszert alkalmaztuk.

Emiatt mind az egyenlegértesítő formájában, mind a kiküldés rendjében az eddig megszokotthoz képest jelentős változás történt. Az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmet:

1. Azon adózóink esetében, akik egy adott adónem tekintetében már év elején vagy év közben kifizették a teljes éves adót, az adott adónem egyenlegén – egészen a második féléves adófizetési határidőig – túlfizetés mutatkozik, a nyilvántartás szerinti egyenlegük csak a befizetési határidő másnapján lett nulla. Az a kb. 3000 ügyfél, akinek mindegyik adónemben ugyanannyi túlfizetése volt, mint a 2019. szeptember 16-án esedékes adója (tehát se többet, se kevesebbet nem fizetett, mint az éves adó), augusztusban nem kapott egyenlegértesítőt.

2. Az augusztusban kiküldött csekkekre – adónemenként – rányomtattuk a szeptember 16-ig fizetendő adó összegét és amennyiben valakinek tartozása volt, akkor – szintén adónemenként – külön csekkre a hátralék összegét is.

Kérjük, hogy ha valakinek hátraléka van, azt mielőbb rendezze! Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvényi előírások szerint a természetes személy adózóideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is írásbeli kérelmére az adóhatóság évente egyszer legfeljebb 500 ezer Ft összegű adótartozásra jövedelem és vagyonvizsgálat nélkül legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha adótartozását nem tudja egy összegben kifizetni, akkor javasoljuk, hogy a végrehajtási cselekmények – és az ehhez kapcsolódó adózót terhelő további költségek – elkerülése érdekében kérjen részletfizetést!

3. Azon adózóinknak, akiknek nagyobb összegű befizetése volt év elején vagy év közben, mint az éves adója (tehát ténylegesen túlfizetése van a 2019. évben), küldtünk egyenlegértesítőt. Ilyen jellegű tényleges túlfizetés esetén az adott adónemnél az egyenleg sorban negatív előjelű összeg szerepel. Tájékoztatjuk az érintett adózókat, hogy ebben az esetben akkor sem kell befizetést teljesíteniük szeptember 16-ig, ha kaptak csekket! A jövőben ezen adózóinknak nem küldünk az egyenlegértesítővel csekket.

4. A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók postai úton augusztusban nem kaptak egyenlegértesítőt!

A hatályos jogszabályi előírások szerint a gazdálkodó szervezetek (többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok) elektronikus ügyintézésre kötelesek, rendelkezniük kell cégkapuval, illetve minden egyéni vállalkozónak rendelkeznie kell ügyfélkapuval. Emiatt augusztusban ezen adózóink minden adónemről (tehát nem csak a helyi iparűzési adóról, hanem az esetleges egyéb adónemekről is) már csak cégkapura, illetve ügyfélkapura kaptak elektronikus úton egyenlegértesítőt (kb. 4500 ügyfél). Az ügyfelek az ügyfélkapuhoz regisztrált e-mail címükre a dokumentum érkezéséről értesítést is kaptak, és az egyenlegértesítőt a tárhelyre belépve tölthették le.

A vállalkozások a jövőben is már csak elektronikus úton kapnak értesítéseket nem csak azönkormányzati, hanem az állami adóhatóságtól is, ezért kérjük a vállalkozások képviselőit, hogy rendszeresen ellenőrizzék tárhelyüket!

5. Az elektronikus ügyintézési kötelezettség miatt a gazdálkodó szervezeteknek a jövőben nem küldünk csekket.

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Amennyiben elektronikus ügyintézésre kötelezett, de pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett, és fizetési kötelezettségét nem átutalással kívánja teljesíteni, ügyfélfogadási időben személyesen az Adóirodában „csekket” igényelhet, vagy bármely OTP bankfiókban az adónemnek megfelelő számlára történő befizetéssel teljesítheti fizetési kötelezettségét.

6. Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-Önkormányzat portálon, mely elérhető az alábbi címen:

https://ohp-20.asp.lgov.hu.

Javasoljuk, hogy az adófizetési határidők közeledtével ellenőrizzék adószámlájukat!

Amennyiben a fenti oldalra való belépést és az ügyfélkapus azonosítást követően hibaüzenet jelenik meg, akkor valószínűleg adateltérés van az adóhatóság nyilvántartása és a személyi adat nyilvántartás adatai között (az adózó az önkormányzati adóhatóság felé nem a személyi igazolványában szereplő adatokkal egyező adatokat adott meg, pl. több keresztneve van, de csak egy keresztnevet adott meg). Ilyen esetben kérjük, keressék az Adóirodát a lenti elérhetőségeken és az adategyeztetést követően az adóegyenleg lekérdezés lehetővé válik.

7. Az Adóiroda elérhetőségei

Bármely adózással kapcsolatos kérdés esetén kérjük, keressék az Adóiroda munkatársait a 26-300-407 telefonszámon, az ugyfelszolgalat@szentendre.hu, vagy az ado@szentendre.hu email címenvagy személyesen az alábbi ügyfélfogadási időkben: hétfő: 13-17 óra, szerda: 8-12 és 13-16 óra, péntek: 8-12 óra.

További cikkeink a témában