Ugrás a tartalomhoz

TSZT és SZÉSZ módosítás – felhívás partnerségi egyeztetésre

TSZT és SZÉSZ módosítás Szentendre hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciója és a Waterfront Hotel területének szabályozása,valamint a Duna korzó 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztése kapcsán

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a felülvizsgálat alatt álló térségi területrendezési tervekben megjelenő, nagyvízi meder tervezett övezetével összhangban és a lakórendeltetéssel összefüggő városfejlesztési elveket és városi árvízi védekezési feladatokat is szem előtt tartva, Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) egyes hullámtéri érintettségű településközponti vegyes (Vt-H) övezeteinek felülvizsgálata indokolt. Az érintett területek között található

  • a Waterfront Hotel 4432 hrsz-ú ingatlana, amelyen egy tervezett szállodafejlesztés megvalósításához a SZÉSZ övezetének egyedi módosítása szükséges,
  • valamint a volt Casino 25/2 hrsz-ú területe, melynek hasznosítása és közvetlenül kapcsolódó környezetének rendezése és fejlesztése a TSZT és SZÉSZ módosításával valósulhat meg.

Mindkét kiemelt fejlesztéssel összefüggésben telepítési tanulmánytervet fogadott el a Képviselő-testület, amely részletezte a TSZT és SZÉSZ módosításának szempontjait.

Az érintett területeket kiemelt önkormányzati fejlesztési területté nyilvánította a Képviselő-testület. A településrendezési eszközök módosítására tárgyalásos eljárást indítunk.

Az eljárás kapcsán meghirdetem a partnerségi egyeztetést október 19. – november 21. közötti időszakra.

Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdek-képviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.

A véleményezési anyag elektronikusan Szentendre Város honlapján Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Partnerségi egyeztetések menüpont alatt megtalálható.

A partnerségi véleményezés részeként TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FÓRUMOT tartunk november 6-án (kedden), 17:00 órától.

Lakossági fórum helyszíne: Városháza Díszterme (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat írásban 2018. november 21-ig várjuk.

A partneri vélemények, észrevételek benyújtása az alábbi formában lehetséges:

  • Aba Lehel főépítésznek címezve papír alapon, vagy
  • a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy
  • a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban,

az észrevételben megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.

Szentendre, 2018. október 19.

Verseghi-Nagy Miklós

polgármester

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.