Ugrás a tartalomhoz

Felhívás javaslattételre

Május 22-ig lehet javaslatokat leadni Szentendre Város Díszpolgára Cím és Pro Urbe Emlékérmek adományozására. A városi kitüntetések átadására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.

Szentendre Város Díszpolgára Cím

adományozható – Szentendre Város Önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind helyi, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár. A díszpolgári cím két személy között, az együttesen elért eredményük alapján, megosztva is adományozható (ebben az esetben 2 emlékplakett és 2 díszoklevél adományozható). Évente 1 díszpolgári cím adományozható.

Pro Urbe Emlékérem

adományozható annak a természetes személyeknek, csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el. Évente legfeljebb 3 Pro Urbe Emlékérem adományozható, az emlékérem megosztva is adományozható, 2 személy között, az együttesen elért eredményük alapján, ebben az esetben 2 Pro Urbe Emlékérem és 2 díszoklevél adományozható. Csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek 1 Pro Urbe Emlékérem és 1 díszoklevél adományozható.

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem egy személy részére csak egy alkalommal adományozható. Nem adományozható a képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjainak az aktuális ciklusban.

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.

A kitüntetések adományozására tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni!

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására javaslatot tehet:

  1. a) a polgármester, a jegyző
  2. b) a képviselők;
  3. c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
  4. d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy
  5. d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2020. május 22. (péntek)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg az itt és itt letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a jegyzo@szentende.hu e-mail címre. A javaslat kivételes esetben a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában is leadható, de a járványügyi vészhelyzetre tekintettel, kérjük, szíveskedjenek inkább elektronikus úton megküldeni javaslatukat.

További felvilágosítás: (26) 785-033

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.