Ugrás a tartalomhoz

A februári testületi ülés hírei

Környezetünk értékelése

A környezet védelméről szóló törvény előírásainak megfelelve az önkormányzat elkészítette a város környezeti állapotának értékelését, mely kiterjedt: a védett területekre (melyek 10 évenként esedékes felülvizsgálata idén esedékes), a növénytelepítési koncepcióra (a Green city mozgalomhoz igazodva); a felszíni és felszín alatti vizek védelmére; az energetikai fejlesztésekre, csapadékvíz-elvezetésére, a közlekedésből származó zaj-, rezgés- és levegőszennyezésre, a talajvíz-szennyezésre, a hulladékgazdálkodásra, illetve a környezeti szemléletformálásra. Ennek érdekében szervezték meg például a Föld napi városszépítő akciót (melyben 2017-ben közel 1600-an vettek részt, és 10 200 kg szemetet gyűjtöttek össze), kilencedik alkalommal a helyi komposztálási programot, tizenegyedik alkalommal az Európai Autómentes Napot és a három éve ehhez kapcsolódó Őrzők Napját. A tájékoztatót a képviselők tudomásul vették.

Bizottsági munka

A képviselő-testület mellett működő bizottságok – Jóléti Bizottság, a Kulturális és Turisztikai Bizottság, a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság – januári ülésükön már elfogadták a 2018. évre vonatkozó munkaterveket, amelyeket a testület most jóváhagyott. A képviselők elfogadták a bizottságok, illetve a Jóléti munkacsoport 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolókat is.

Nőttek az adóbevételek

A képviselő-testület elfogadta az adóbevételek és adóhátralékok 2017. évi alakulásáról szóló beszámolót. A kimutatások szerint az adó- és adójellegű bevételek összege 2017-ben 2,3 milliárd Ft volt, amely 2016. év azonos időszakához képest 173 millió forinttal emelkedett. A növekmény nagy része a helyi iparűzési adó bevételének növekedéséből adódott, 12 millió Ft-tal nőtt a telekadó és 7 millió Ft-tal a gépjárműadó bevétele, illetve nőtt az idegenforgalmi adó bevétele és a talajterhelési díj mértéke. Csökkentek az építményadóból származó bevételek, illetve a magánszemélyek kommunális adójának bevétele.

A pótlék az előző év azonos időszakához képest 1,3 millió forinttal csökkent, míg a bírság bevétel az előző év azonos időszakához képest azonos szintet mutat. A tényleges hátralék (295 millió Ft) összege is csökkent az előző év azonos időszakához képest 30 millió Ft-tal.

Gazdasági társaságok 2018. évi üzleti tervei

A képviselők elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveit, melyek alapján a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 180 millió Ft, a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 50 millió Ft, a V8-at üzemeltető Aquapalace Kft. 83,9 millió Ft, a Városi Szolgáltató NZrt. 860 millió Ft önkormányzati támogatást kap.

II. félévi beszámoló

Az önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a VSZN Zrt. 102,2 millió Ft pótkompenzáció igénnyel élt az elvégzett többletfeladatok miatt. Mivel a társaság ingatlanértékesítésből származó vállalkozási eredménye erre az igényre fedezetet nyújt, nem került megállapításra pótkompenzáció.

Pomázi hulladékszállítás

A pomázi önkormányzat felkérte a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt.-t a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. Tekintettel arra, hogy tavaly év végéig ez a feladatot a Városi Szolgáltató NZrt. végezte, így az FKF Zrt. e feladatot oly módon tudja ellátni, ha a VSZN Zrt. – hasonlóan Szentendréhez és Pilisszentlászlóhoz – közszolgáltatói alvállalkozója lesz. A képviselő-testület jóváhagyta a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. és a Városi Szolgáltató NZrt. közötti szerződést Pomáz hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátására 2018. február 1. és február 28. közötti időszakra.

Rendeletmódosítások

Lakossági panaszok érkeztek amiatt, hogy a taxisok nem tudják utasaikat bevinni a belvárosba, ezért polgármesteri átruházott hatáskörben az a döntés született, hogy a belvárosi, mindkét irányból behajtani tilos táblák alá „Kivéve taxi” kiegészítő táblák kerüljenek. Emiatt módosították a behajtási rendeletet, illetve törölték a taxikra vonatkozó díjtételeket.

*

A közterület-használati rendelet legutóbbi módosítása során a Kulturális és Turisztikai Bizottság feladatkörébe került a filmforgatásokkal kapcsolatos kérelmek engedélyezése, ezt most rögzítették a rendeletben is.

*

Az elmúlt időszak térfigyelő kamerás fejlesztései is indokolták a szabályok módosítását, mivel a technikai eszközökkel való engedély nélküli közterület-használatok felismerése lehetővé teszi azt, hogy hosszabb időszak engedély nélküli használatát bizonyítani lehessen, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor csak a közterület-felügyelők személyes észlelése képezhette az eljárások alapját.

*

A módosítást indokolta az idén januárban elfogadott településkép védelméről szóló rendelet is, amely számos olyan szabályt tartalmaz, amelyek érintik a közterület-használatot.

Új közművelődési rendelet

A rendeletek felülvizsgálata során kiderült, hogy a jelenlegi közművelődésről szóló rendelet formai szempontból nem felel meg maradéktalanul a jogalkotás követelményeinek. Mivel a rendelet módosításával nem lehetett volna minden felmerült problémát orvosolni, ezért új, tartalmilag és formailag is megfelelő rendeletet alkottak, amit a testület most elfogadott.

Köztemetői díjak felülvizsgálata

A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény alapján a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg, és a díjmértékeket évente felülvizsgálja. A temető üzemeltetője kezdeményezte a kegyeleti szolgáltatásokra vonatkozó díjak 15 %-os módosítását, mely az egyes és kettes urnafülke, urnasírbolt megváltási díját és a ravatalozó használati díját érintené. A szolgáltató indoka, hogy a környező településekhez képest a díjtételek jelentős mértékben eltérnek, illetve hogy 2011 óta nem történt emelés.

Pontosították a közbeszerzési és beszerzési szabályzatot

A szabályzat aktualizálására és pontosítására elsősorban az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer és az elektronikus Szerződés Nyilvántartási Rendszer bevezetése, a bizottságokban korábban bekövetkezett változások átvezetése miatt volt szükség.

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.