Ugrás a tartalomhoz

EuroVelo6 fejlesztés: TSZT és SZÉSZ módosítás

Partnerségi egyeztetésre hívja a lakosságot az önkormányzat a kiemelt kormányberuházásnak nyilvánított Eurovelo6 kerékpáros útvonal fejlesztése és a VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztése kapcsán. A témában 2018. január 24-én lakossági fórumot tart a város.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

TSZT és SZÉSZ módosítás

az Eurovelo6 kerékpáros útvonal déli szakasza és az intermodális csomópont területén a

VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztése kapcsán

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a kiemelt kormányberuházásnak nyilvánított EuroVelo6 kerékpáros útvonal Szentendre déli szakaszán (Dera pataktól délre) új nyomvonal kijelölésével valósítható meg, figyelembe véve az árvízvédelmi szempontokat és a belső vízbázis védőterület előírásait. Az új nyomvonal kijelöléséhez és a projekt megvalósításához szükségessé vált Szentendre Településszerkezeti Tervének (TSZT), Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének (SZÉSZ és SZT) tárgyalásos eljárás keretében történő módosítása.

A VOLÁNBUSZ pályaudvar területén tervezett ideiglenes forgalmi építmények elhelyezéséhez szükséges Szentendre Építési Szabályzatának módosítása, a K-Im/0 jelű különleges intermodális övezet egyes előírásainak tekintetében. Az intermodális fejlesztést megalapozó, jelenleg készülő hatástanulmány által érintett területet a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Ezáltal lehetséges a vonatkozó szabályozási korrekciót tárgyalásos eljárás keretében elvégezni.

Az eljárás kapcsán meghirdetem a partnerségi egyeztetést
2018. január 16. – február 1. közötti időszakra.

Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdek-képviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.

A véleményezési anyag elektronikusan Szentendre Város honlapján a

Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Partnerségi egyeztetések

menüpont alatt megtalálható.

A partnerségi véleményezés részeként

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk

2018. január 24-én (szerdán), 17:30 órától.

Helyszín: Városháza Díszterme

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a szabályzattal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat írásban 2018. február 1-ig várjuk.

A partneri vélemények, észrevételek benyújtása az alábbi formában lehetséges:

  • Aba Lehel főépítésznek címezve papír alapon, vagy
  • a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy
  • a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban,

az észrevételben megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.

Szentendre, 2017. január 15.

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester

Letölthető felhívás a partnerségi egyeztetésre

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.