Ugrás a tartalomhoz

Egyhangúlag elfogadták a 2018. évi költségvetést

Prioritás: kötelező feladatok magas színvonalú biztosítása, kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése

A képviselő-testület a február 22-i ülésen tárgyalt a Verseghi-Nagy Miklós polgármester által benyújtott költségvetésről. A költségvetési javaslatot – mely az adóbevételek összességében növekvő tendenciáját követve emelkedést tervez – 14 igennel, tartózkodás és nem szavazat nélkül fogadta el a testület.

Biztonságos működés és fejlesztés

A költségvetési rendelet kimondja, hogy az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. Az önkormányzat célja a biztonságos működés feltételeinek megteremtése és a város fejlesztésének előmozdítása. Prioritást élvez a kötelező önkormányzati feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő biztosítása, valamint az önként vállalt feladatok közül kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése.

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak az alábbiakat kell biztosítania:

– a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása stb.);

– a településrendezés (közterek, parkok, utak elnevezése, kialakítása, övezeti besorolások meghatározása stb.);

– a településfejlesztés;

– a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés;

– a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás;

– a helyi sport és kulturális ügyek;

– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

– helyi közösségi közlekedés biztosítása;

– polgári védelem, katasztrófavédelem;

– hulladékgazdálkodás;

– távhőszolgáltatás.

A feladatok jelentős részét Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A parkolással kapcsolatos feladatok ellátására üzemeltetési szerződés, a közétkeztetés költségeinek fedezésére szolgáltatói szerződés van érvényben.

8,2 milliárdos főösszeg

Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek az előirányzatokon felül is teljesíthetőek, a kiadások a költségvetésben megállapított mértékig teljesíthetőek, de az előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat.

2018-as költségvetés az összes bevételt 8,2 milliárd Ft-ban, az összes kiadást 8,2 milliárd Ft-ban határozta meg.

A költségvetés főbb számai:

  • működési bevétel: 6,36 milliárd Ft;
  • működési kiadás: 6,21 milliárd Ft;
  • működési egyenleg: 154,42 millió Ft;
  • felhalmozási bevétel: 1,02 milliárd Ft;
  • felhalmozási kiadás: 1,93 milliárd Ft;
  • felhalmozási egyenleg: 912,72 millió Ft;
  • finanszírozás bevétel: 806,32 millió Ft;
  • finanszírozási kiadás: 48,02 millió Ft;
  • finanszírozási egyenleg: 758,29 millió Ft.

A Költségvetési rendelet 2019. január 1. napján hatályát veszti.

További cikkeink a témában