Ugrás a tartalomhoz

HIREK

Bővülő szociális juttatások

Április 26-án a a képviselő-testület egyhangúan megszavazta a szociális rendelet módosítását, amelyben a jövedelmi határokat megemelték, illetve új támogatási formákat vezettek be.

Április 26-án a város vezetői a kiugróan magas hazai infláció miatt a szociális rendelet módosítására tettek javaslatot a képviselő-testületnek, amelyet az egyhangúlag elfogadott.  

Az előterjesztés szerint a változtatásra azért volt szükség, mert az állami szociális támogatások igénybevételéhez előírt jövedelmi határokat a kormány nem módosította, így sokan kiestek ebből az ellátási formából. 

A rendeletmódosítás egyik fontos része, hogy a jövedelmi határokat megemelték, illetve új támogatási formákat vezettek be. Lakásfenntartási támogatásnál az egy főre jutó 71.250 forintos jövedelmi határt 85.500 forintra, egykeresős család esetén 99.750 forintra, egyedül élő esetében pedig 142.500 forintra emelte abban az esetben, ha a családban senkinek sincs vagyona. A támogatás a jövőben fix összegként havi 5000 forint, amely továbbra is áram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz nyújtható természetbeni formában.

A fűtési támogatás változatlanul havi 10.000 forint, amely természetbeni támogatásként hat hónapon keresztül jár a családnak. 

A rezsinövekedés miatti települési támogatás a veszélyhelyzet fennállása miatt továbbra is fennmarad, de már nem kötődik időtartamhoz az áram esetén 30.000, gáz esetén 60.000 forintos összeg, mert az átalánydíjat fizetők a korábbi szabályok szerint esetleg kieshettek belőle.

A gyógyszertámogatás szabályainak változtatása 42.750 forint egy főre eső jövedelemről 99.750 forintra emelte az igénylési határt, egyedül élő esetében pedig 57.000 forintról 114.000 forintra. Mindkét esetben akkor jár a havi legfeljebb 10.000 forintos támogatás, ha az ellátás összege magasabb mint 7125 forint. 

Az eseti települési támogatás esetében az új szabályok a jövedelmi határt 37.050 forintról 62.700 forintra, egykeresős család esetében 42.750 forintról 74.100 forintra emeli. A támogatás összege kétszer 20.000 forint. Emellett elemi kár esetén a polgármester 114.000 forintos egyszeri támogatásról is dönthet.

Az újonnan bevezetett gyermekvédelmi támogatás annak jár, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500, egyedülálló esetén a 114.000 forintot. Az egyszeri támogatás összege gyermekenként 20.000 forint.

A korábban szintén nem létező iskolakezdési támogatás jövedelmi határai megegyeznek a gyermekvédelmi támogatásnál alkalmazottakkal. Azok a családok kaphatják, ahol a háztartásban 18. életévét be nem töltött, nappali oktatásban, illetve 18 és 23 év közötti középfokú oktatásban részesülő gyermek él. Az új támogatási forma összege gyermekenként 20.000 forint.

A temetési támogatás esetében a jövedelmi határokat 37.500 forintról 99.750 forintra, egykeresős család esetében 42.750 forintról 114.000 forintra emeli a módosítás, a támogatás összegét pedig 17.200 forintról 40.000 forintra.

A korábban ugyancsak nem létező, hajléktalan személyeknek juttatható rendkívüli települési támogatást az kérheti, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, Szentendre településszintű lakóhellyel rendelkezik, bejelentett lakóhelye a 2000 Szentendre, Szabadkai út 11. szám alatti hajléktalanszálló, és akinek a megélhetése más módon azért nem biztosított, mert nincs jövedelme, vagy jövedelem esetén az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 42.750, egyedül élő esetében a 48.450 forintot. A 7000 forintos támogatás évente háromszor igényelhető. 

A szociális rendelet módosítása szerint a gyermekintézmény térítési díjának átvállalásához kapcsolódó jövedelemhatár is megemelkedik, 57.000 forint egy főre jutó havi jövedelemről 85.500 forintra.

Az írás a Szentendre és Vidéke 2023. május 10-ei lapszámában jelent meg.

Fotó: freepik.com

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.