Ugrás a tartalomhoz

Aradi Vértanúk Emléknapja a Kálváriadombon

2019. október 6-án, vasárnap délelőtt a Kálváriadombon tartott ünnepi megemlékezésen dicsőséges hőseinkre emlékeztünk, akik életüket áldozták hazánkért az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után. Az idei év különös jelentőséggel bír, hiszen pontosan 170 évvel ezelőtt történtek az események. Az ünnepség mottójául Vécsey Károly tábornok mondatát választották: „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

A vértanúk

A rendezvény a Himnusz közös eléneklésével kezdődött az Altiszti Akadémia Helyőrségi Zenekarának közreműködésével, Rixer Krisztián vezényletével. Ezután halk dobpergés kíséretében elhangzott minden vértanú neve és életének pár mondatos bemutatása Kertész József felolvasásában: Lázár Vilmos ezredes főtiszt, gróf Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő tábornok, Schweidel József tábornok, Pöltenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Láhner György tábornok, Knezich Károly tábornok, Nagysándor József tábornok, gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich János tábornok, gróf Vécsey Károly tábornok, végül a 14. vértanú, gróf Batthyány Lajos, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökének neve hangzott el, akit ugyanezen a napon végeztek ki Pesten. A felolvasást egyperces néma főhajtás követte.

Ünnepi beszédek 

Verseghi-Nagy Miklós ünnepi beszédében a mai hősökről beszélt. „Szív – lélek – nép – haza. Mindez Istentől eredeztetve. Röviden és tömören megfogalmazva ezek az irányadók. Micsoda emberi nagyság! Micsoda erő kellett mindehhez! … Vannak-e ma ekkora hősök? Lehetnek-e ma ekkora hősök? Kellenek-e ma ekkora hősök? Biztosan állítom, hogy ma is vannak hősök, még akkor is, ha nálunk nem dúl sem háború, sem polgárháború, így nem kell meghalni a hazáért. Ugyanakkor sokan vannak, akik az életüket a haza szolgálatába állítják. … Úgy gondolom, elsődleges feladatunk az emlékezés, mártírjaink példáját szem előtt tartva a fiatalok nevelése, a történelem nagyjainak sokszori említése és méltó helyre tétele, a szolgálat megértése. Nem elég egy ötösért felsorolni a tábornokok neveit, igenis tudni kell, kik voltak ők és miért harcoltak. … Ez tehát a mi felelősségünk. Mai vezetőké, tanároké, szülőké. … Ma viszont – úgy vélem –, mindennapi hősök kellenek, és a jó ügyek szolgái, akik felfogják, értékelik és tovább viszik a nemzeti, keresztény hagyatékot. Az aradi tábornokok és első miniszterelnökünk, gróf Batthyány Lajos hagyatékát. A ma felelős polgárai szolgálnak, szolgálnak és szolgálnak, ahogy elődeink tették. A ma felelős polgárai a gyermekeiknek is ezt az értékrendet, ezt a szolgálatot tanítják”.

A beszédet követően a Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzenei tanszékének növendékei – Pál Bence, Paládi Attila, Hajtmanszki Barnabás és Bistey Márton – tanárukkal, Tímár Sárával adtak elő ördöngősfüzesi katonadalokat, majd Ady Endre Október 6. című versét Kertész József mondta el.

Ezután dr. Rétvári Bence ünnepi beszéde következett. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban ötszáz ember ítéltek halálra, akik közül 140-et végeztek ki. Azért végezték ki a tábornokokat és az első magyar törvényesen kinevezett miniszterelnököt, mert meg akarták büntetni a magyarokat. Azt akarták, hogy verjük ki a fejünkből azt, hogy mi valaha is függetlenek akarunk lenni. De ezt akkor sem sikerült kiverni, és azóta sem. A megtorlás minden magyarokkal fellépő idegen hatalomnál eddig visszaütött arra, aki a megtorlást levezényelte. Erőt ad a mai napig minden kivégzett hősünk emléke, hogy a szabadságért küzdeni kell és a szabadságnak óriási értéke van.

Büszkék lehetünk az akkori magyar katonákra, hiszen egyik oldalon a több száz éves birodalom jól felszerelt és tapasztalt hadserege állt, a másik oldalon a magyar fiatal férfiak, akik pár hete, pár hónapja léptek be a Nemzetőrségbe. Mégis meg tudták védeni a hazát a rendkívül professzionális hadsereggel szemben, és csak az orosz hadsereg segítségével tudták legyőzni a friss magyar Nemzetőrséget, akiket a lelkesedés és a hazájuk szeretete tartott össze.

A vértanúk közül sok név nem cseng magyarosan, de mindnyájan magyarrá akartak válni, mert úgy gondolták, ez előrelépés, hogy ők  többek lesznek azáltal, ha magyarrá válnak. Ezt annyira komolyan gondolták, hogy még az életükkel is fizettek érte 170 évvel ezelőtt október 6-án, hajnalban.

Mi ne lehetnénk büszkék a magyarságunkra, amikor 170 évvel ezelőtt sokan bármilyen áldozatot hoztak azért, hogy magyarrá váljanak. hogy részeivé váljanak ennek a közösségnek? Örökké példa számunkra, hogy magyarrá válni sokaknak érték. Amikor a magyar függetlenségért, jövőért, gyarapodásért küzdünk, örök tanulság, hogy mi magyarok, mindig csak magunkra számíthatunk. Bátor nép vagyunk, bátor döntésekkel, akik megfizettük a szabadságunk árát. És október 6-án is üzenjük minden birodalomnak, hogy a magyar nemzet más szolgája nem lesz.

Az államtitkár beszéde után a Filibili Népdalkör gyönyörű dalai következtek, majd következett a koszorúzás.

Ünnepélyes koszorúzás

Koszorút helyezett el:

az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében dr. Rétvári Bence államtitkár, miniszterhelyettes;

a Pest Megye 3. sz. választókörének nevében Hadházy Sándor országgyűlési képviselő;

Szentendre Város Önkormányzata nevében Verseghi-Nagy Miklós polgármester és dr. Dóka Zsolt aljegyző;

az MHAA nevében Bozó Tibor dandártábornok, parancsnok;

a FIDESZ MPP nevében Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és dr. Fodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóintézet főigazgatója;

a KDNP szentendrei szervezete nevében Négyessy Katalin képviselő és dr. Novák Andrea;

a Kisgazda Polgári Egyesület nevében Kiss Károlyné, Kiss Károly és Kiss Kende Károly;

a Szentendrei FIDELITAS nevében Balla Kamilla elnök és Sólyom Panna;

a Városi Óvodák nevében Hajnal Szilvia intézményvezető és Hodoli Tünde intézményvezető-helyettes;

a szentendrei állami fenntartású iskolák nevében Magyarné Braunsteiner Márta intézményvezető (Izbégi Általános Iskola), Szendreiné Fazekas Julianna intézményvezető-helyettes (Templomdombi Általános Iskola), Kerezsi Csaba intézményvezető (Móricz Zsigmond Gimnázium);

a Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskola részéről Énekes Rita igazgató;

az Agy Tanoda nevében diákok;

a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság nevében Bella Péter igazgatóhelyettes, Gatzl Erika és Koós Roland;

a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nevében Horváth Jenőné elnök és Babinetz János titkár;

a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság nevében Boda Anikó elnök és Stefanek János;

a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete nevében Vígh Katalin vezetőségi tag;

az Offline Center nevében Móricz János és Móricz Márk;

a Szentendrei Konzervatív Kör nevében Holló István képviselő és Berkesi Attila képviselő-jelölt.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult.

További cikkeink a témában