2021. 09. 26.

vasárnap

SZENTENDRE időjárás

Álláshirdetés: Gondozási Központ Szentendre

2019. november 25., 15:00

Gondozási Központ Szentendre pályázatot hirdet házigondozó munkakör betöltésére határozott idejű (tartós betegállomány idejére)  közalkalmazotti jogviszony időtartamban, teljes munkaidőben, valamint gépjárművezető munkakör betöltésére határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

• Házigondozó munkakör 

A munkakörbe tartozó feladatok: A házi segítségnyújtás (személyi gondozás/szociális segítés) keretében a szolgáltatást igénybe vevő gondozottak otthonában segíteni az önálló életvitel fenntartását.

Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti szakképesítés valamelyikének megléte (Pl. szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális szakgondozó, szociális gondozó- szervező, szociális asszisztens szakképesítés).

Elvárt kompetenciák: empátia, türelem, megfelelő helyzetkezelések, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, szakirányú szakképzettség másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

További információ: Kissné Pető Ilona gondozásvezető vagy Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető, (26) 311-964.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen a Gondozási Központban; elektronikus úton: kecskesne.sipos.andrea@gmail.com, postai úton a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: házigondozó.

• Gépjárművezető munkakör

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gépkocsivezető végzi az ellátott idősek intézménybe történő be és hazaszállítását. Felszállítja badellákban az ebédeket a főzőkonyháról, valamint az azt igénylők lakására kiszállítja ételhordókban. Segít ezek előkészítésében.

Pályázati feltételek: 8 általános, érvényes gépjárművezetői jogosítvány és vezetésben való gépjárművezetői jártasság.

Elvárt kompetenciák: türelem, empátia, jó szervezőkészség. Klasszikusan férfi munkának tűnik, de női munkaerő jelentkezését is szívesen fogadjuk!

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, 8 általános iskolai bizonyítvány, jogosítvány másolata

Jelentkezési határidő: 2019. december 1.

További információ: Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető, (26) 311-964

A pályázatok benyújtásának módja:

személyesen a Gondozási Központban; elektronikus úton: Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com; postai úton: Gondozási Központ Szentendre (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.).