Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban

Dr. Gerendás Gábor jegyző tájékoztatója az országgyűlési választási ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban:

Tisztelt Választópolgárok!

 

A 2018. április 8. napjára kitűzött Országgyűlési képviselő választás jelöltjei, jelölő szervezetei által gyűjtött ajánlásokról, azok ellenőrzéséről és az ajánlóíven szereplő választópolgár részére nyújtható adatszolgáltatás törvényes rendjéről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az országgyűlési képviselő választáson indulni szándékozó jelöltek által összegyűjtött ajánlások ellenőrzése az egyes választókerületek székhely településein található polgármesteri hivatalok, mint választási irodák feladata (a Pest Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben ez a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal). Az ajánlások ellenőrzésének menetét és szempontjait a választási eljárásról szóló törvény és a Nemzeti Választási Iroda által kiadott, a törvényi rendelkezések értelmezését segítő iránymutatás határozza meg.

Az ajánlások ellenőrzése során a hivatalok feladata az ajánló választópolgár azonosítása, választójogának megállapítása, melyre kizárólag az ajánlóíven feltüntetett adatok központi nyilvántartásban szereplő adatokkal való összevetésével kerül sor.

Erre tekintettel az ajánlás érvényes, ha a jogszabályban foglaltak szerint a választópolgár jogosult volt jelöltet ajánlani és ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljes körűen megegyeznek.

A törvény alapján tehát a választási iroda feladata kizárólag a jogszabályban meghatározott adatok egyezőségének vizsgálata, mely nem terjed ki az ajánlóíveken szereplő aláírások hitelességének ellenőrzésére, azok összevetésére.

Az információs önrendelkezési jog keretében minden választópolgár jogosult arra, hogy – személyi azonosítója megadásával – az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától tájékoztatást kérjen arról, hogy az ellenőrzött aláírások között szerepelnek-e az ő személyes adatai. A választási iroda a választási rendszerben indított lekérdezéssel teljesíti a kért adatszolgáltatást.

Mivel a jelöltek által összegyűjtött és a választási irodához benyújtott ajánlások tételes ellenőrzését – a törvény értelmében – csak addig kell elvégezni, amíg teljesen bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot, a választási irodának nincs tájékoztatási kötelezettsége a nem ellenőrzött ajánlások vonatkozásában az adatszolgáltatást kérő választópolgár felé.

Tekintettel arra, hogy sem a választási iroda, sem a választási bizottság nem rendelkezik hatáskörrel nyomozati cselekmények lefolytatására az aláírások hitelességének ellenőrzése vonatkozásban, kérem a választópolgárokat, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy személyes adataik olyan jelölt ajánlóívén kerültek feltüntetésre, melyre ajánlásukat nem adták le, a választási iroda értesítése mellett forduljanak az illetékes rendőrkapitánysághoz, mely nyomozó hatóságnak lehetősége van a tényállás teljes körű felderítésére.

dr. Gerendás Gábor

jegyző

További cikkeink a témában