vízgazdálkodási bírság

Fúrt és ásott kutak engedélyeztetése

2018. november. 06. 13:54
Tisztelt Polgárok! Az elmúlt időszakban számos alkalommal foglalkozott a média az engedély nélkül létesített kutak engedélyezésének kérdéskörével. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) módosított rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt (azaz kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak. Bár az Országgyűlés elé benyújtásra került egy törvénymódosítási javaslat, amely ezt a határidőt kettő évvel meghosszabbítaná, ezt egyelőre még nem fogadták el.