Ugrás a tartalomhoz

Szociális munkatársat keres a Gondozási Központ

A Gondozási Központ Szentendre idősek és demens betegek nappali ellátására gondozót, szociális munkatársat keres. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

Gondozási Központ Szentendre
Idősek és demens betegek nappali ellátása

álláspályázatot hirdet

gondozó, szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Gondozási Központ Szentendre 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1993. évi III. törvény alapján az Idősek Klubját igénybe vevő ellátottak napközben segítése, felügyelete és gondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az irányadók

                       

Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti szakképesítés valamelyikének megléte (pl. szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, szociális gondozó-szervező, szociális asszisztens).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettség másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lovas Judit klubvezető vagy Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottakat behívjuk egy személyes beszélgetésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

További cikkeink a témában