Ugrás a tartalomhoz

„Rózsapark” a volt Casino helyén

A volt Casino területén a korábbi tulajdonos lakópark építését tervezte, de ezt az önkormányzat nem támogatta, ezért változtatási tilalmat rendelt el a területre. A tilalom következtében az ingatlanon tulajdonosváltás történt. Az új tulajdonos – CYEB Energiakereskedő Kft. – a területen 21. századi, zöld irodaház építését tervezi. Ez a projekt összhangban van az önkormányzat érdekeivel és vállalkozásbarát törekvéseivel: egyrészt nem emelkedik a lakosságszám (mint a korábban tervezett lakópark esetén), másrészt elősegíti a munkahelyteremtést, és nő az iparűzési adóbevétel.

A képviselő-testület a 2018. júniusi ülésén döntött a Duna korzó 25/2 hrsz. alatti ingatlanra és környezetére vonatkozóan Szentendre Építési Szabályzata módosítási szándékáról, a legutóbbi, október 11-i ülésen pedig településrendezési szerződést, valamint telekcsere előszerződést kötöttek a CYEB Energiakereskedő Kft.-vel.

Telekcsere-szerződés

Az önkormányzat néhány, saját tulajdonában lévő ingatlanrészt elcserélt a CYEB Energiakereskedő Kft. tulajdonában lévő, a 25/2 hrsz-ú és 27/2 hrsz-ú ingatlanokból átadott területekre. A cserével érintett ingatlanokra a Bermark Szakértő Kft.-vel készíttetett értékbecslést. Ennek alapján a csereingatlanok értéke közötti különbözet nettó 7,28 millió Ft, vagyis az önkormányzatnak ekkora összeget kellene fizetnie a CYEB Kft.-nek, de erről a kft. lemondott.

Településrendezési szerződés

A CYEB Energiakereskedő Kft. a tulajdonosa a 25/2 és 27/2 hrsz-ú ingatlanoknak. Az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a tulajdonos vállalta, hogy saját költségén az alábbi beruházásokat hajtja végre (a szabványoknak megfelelően, az önkormányzattal egyeztetve):

  • megépíti a 27/2 hrsz-ú ingatlanából az önkormányzatnak közút céljára átadott, az Evező utca 24/4 hrsz-ú ingatlan felé bekanyarodó 461 nm-es útrészt;
  • megépíti a 25/2 hrsz-ú ingatlanából az önkormányzatnak átadott 1420 nm területű ingatlan közúti kapcsolatát a Duna korzó felől;
  • megépít a létesítendő töltés és az új behajtó által érintett, térkő burkolatos parkoló felhasználásával 25 parkolóhelyet;
  • megépíti az önkormányzat részére átadott 1050 nm területű ingatlanon a meglévő árvédelmi töltés kiegészítését kb. 50 m hosszúságban a Duna korzó rézsűjéig;
  • a töltés tetején 3 m széles stabilizált utat készít.

A beruházó ezen kívül átvállalta a tanulmányterv tervezési díját, valamint a SZÉSZ módosításhoz szükséges tervezési díjat is.

Rózsapark „zöld” irodaházzal

Az ingatlancsere következtében a Postás strand területe összességében 1155 négyzetméterrel bővül, és javul a megközelíthetősége. A beruházó fejlesztésének köszönhetően a leendő irodaház környéke rendezettebb lesz, a behajtó megépítésével és a parkolóhelyek kialakításával javul a közlekedés, ezen kívül az árvédelmi töltés is kiegészül a Duna korzóig. A fejlesztői szándék szerint a tervezett „Rózsapark” komplexum összképével szervesen illeszkedni fog a városrész funkcióiba, és a Postás strandtól való távolsága –az előírások alapján az épületek az árvédelmi töltéstől legkevesebb húsz méter távolságra helyezkedhetnek el – biztosítja a strand és pihenőpark funkciójú közösségi terület hangulatának, intimitásának változatlanságát.

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.