Ugrás a tartalomhoz

Önkormányzati ösztöndíjpályázat tehetséges diákok és sportolók részére

Szentendre Város Önkormányzata Talentum ösztöndíjat, valamint Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjat hirdet a tehetséges helyi diákok számára. Részletek az alábbi közleményben olvashatók.

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága – a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló  50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján – pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges  fiataljai anyagi támogatására.

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos  középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy  egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, ha  megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

– a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával  igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0

– a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató  főiskolai, vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint  az előző két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi  eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét, 

– a pályázó felsőfokú oktatási intézményben tanéveket nem szaporíthat 

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató  pályázónak az első tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell a következő  mellékleteket:  

– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását, 

– szentendrei lakcímének igazolását, 

– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot, 

– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el  a 4,5-ös szintet a minimum 56 kredit teljesítése mellett csatolni kell az intézmény által kiállított  igazolást az előző két félév szakos évfolyamátlagáról  

– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is  kiterjedő részletes életrajzot, 

– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani  a kapcsolatot a várossal, 

– a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, mely a pályázó kiemelkedő tehetségét  igazolja. 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. szeptember 15. 

A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre  Városház tér 3. I. emeleti Központi Iktató (Borítékra kérjük ráírni: Talentum) 

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj további részleteiről a www.szentendre.hu honlapon,  vagy a köznevelési és társadalmi kapcsolatok referenstől lehet információkat kapni a 26-785-015-es  telefonon.

 

Emellett Szentendre Város Önkormányzata Pályázatot hirdet a „Jó tanuló – jó sportoló 2022” cím elnyeréséért .

A pályázat kiírója: Szentendre Város Önkormányzat 

A pályázat célja: Szentendrén tanuló, de bárhol sportoló, általános és középiskolás diákok kimagasló tanulmányi és  sportteljesítményének elismerése 

Pályázhatnak: Szentendrén működő oktatási intézmények igazgatói a 2021/2022. tanév eredményei alapján A cím viselésének időszaka: 2022. október 1. – 2023. szeptember 30.

Jutalom: oklevél és tárgyjutalom 

„Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető cím elnyerésének feltételrendszere 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

1-4. osztály tanulóinak 

Tanulmányi átlag: 4,6  sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny:  I. hely
Területi bajnokság/verseny:  I – III. hely
Megyei bajnokság/verseny  I – VI. hely
Országos bajnokság/verseny  I-VIII. hely

 

5-8. osztály tanulóinak 

Tanulmányi átlag: 4,5  sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny:  I. hely
Területi bajnokság/verseny:  I – III. hely
Megyei bajnokság/verseny  I – VI. hely
Országos bajnokság/verseny  I-VIII. hely

 

KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK 

Tanulmányi átlag: 4,3  sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny:  I. hely
Területi bajnokság/verseny:  I – III. hely
Megyei bajnokság/verseny  I – VI. hely
Országos bajnokság/verseny  I-VIII. hely

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a tanuló adatait (név, születési idő, lakcím, iskola/osztály megnevezése) 

a tanuló tanulmányi eredményeit igazoló okiratok másolatát 

a tanuló versenyeredményeit igazoló oklevelek másolatát 

az iskola igazgatójának ajánlását

A beérkezett pályázatokat a Jóléti Bizottság bírálja el. A bizottság csak formailag hibátlan, a pályázatok benyújtási határidején  belül iktatott pályázatokat bírál el! 

Pályázati határidő:

„Jó tanuló – jó sportoló 2022” cím elnyeréséért 

A pályázat beküldésének határideje: 2022. június 30. csütörtök 16.00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója személyesen vagy postán.  

Cím: Jó tanuló Jó sportoló 2022, 

2000 Szentendre Városház tér 3.

Forrás / további részletek: szentendre.hu

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.