Ugrás a tartalomhoz

Merre tart a turizmus?

A turisztikai ágazatnál pontosabban kevés ágazat ad számot egy év gazdasági körülményeiről, azok változásáról. 2023 a bizonytalanság éve volt, mely jelentős negatív hatást gyakorolt a turisztikai ágazatra és a szentendrei turizmusra.

A vendégéjszakák számában 2023-ban a nyári hónapok adatai alapján is átlagosan 8-10%-os visszaesés volt tapasztalható az egész országban. Beszédes adat, hogy a visszaesést szinte minden esetben a belföldi utazók elmaradása eredményezte, míg a külföldi turisták mennyisége szinten tudott maradni, ugyanakkor tartózkodásuk hossza némileg rövidült.

Térségünkre nagyságrendileg és tendenciát tekintve az országos átlag adatai igazak: átlagosan 14%-os visszaesés volt tapasztalható a vendégéjszakák terén és 9% csökkenés a vendégek számát tekintve. Figyelmet érdemel ugyanakkor Szentendre városának térségi adatoktól való eltérése: 21%-kal kevesebb vendég választott bennünket és 26%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek nálunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a külföldi vendégek száma mindössze 1%-kal csökkent, ugyanakkor az országosan megfigyelhető tendenciát követve a nagyságrendileg ugyanannyi külföldi vendég 16%-kal kevesebb éjszakát vesz igénybe a városban.

Arról lenne szó, hogy Szentendre veszített volna vonzerejéből? Budapest elszívó-ereje ennyire kihat a látogatók számára?

Alaposabb és szofisztikáltabb adatok elemzése adhatna választ ezekre, nekünk azonban ezek nem állnak rendelkezésre – helyette viszont mindennapi tapasztalataink és élményeink segítenek orientálódni. Szentendre évszázados problémája a turista, az ideiglenes látogató. Ha túl kevés van, azt a baj, ha túl sok, akkor pedig az szül elégedetlenséget. Úgy tűnik, hogy most a város ismét lehetőséget kapott az öndefinícióra, hiszen ismét egy olyan történelmi, gazdasági körülmény-rendszer bontakozott ki, mely teljes újratervezésre sarkallja a turisztikai szektort és a kapcsolódó szolgáltatókat is. A vendégéjszakák csökkenésével figyelmünket érdemes a rövidebb időkeretben megvalósuló városlátogatás minőségi kritériumainak javítására fordítani, a városban elérhető élmény-alapú ajánlatokat gyarapítani.

A város által elkészített Turisztikai koncepció ezeket felismerve már olyan irányokat jelölt ki, melyek moduláris építkezéssel, hosszútávon képesek kiaknázni a város valódi adottságaiból fakadó turisztikai lehetőségeit. Célunk, hogy minél több olyan kreatív, helyi kötődésű és élményt biztosító programot kínáljunk, melyek a passzív városlátogatást aktív részvétellé alakítják, és olyan emlékeket, benyomásokat szolgáltatnak, melyek nemcsak elnyújtják a tartózkodás idejét, de motiválják az újabb és újabb látogatást, segítve ezzel Szentendre hírnevének öregbítését, hagyományaink továbbadását, nem mellesleg pedig a helyi vállalkozások, alkotó közösségek megmaradását is. Fontosak azok a nagy hagyománnyal bíró nagyszabású rendezvények, mint Gyertyaúsztatás, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál és az Adventi programsorozat, de mind nagyobb vonzerővel bírnak a kisebb léptékű, kreatív programok, mint a Patakparti szabadtéri tárlat vagy a keramikusok hétvégéje a Dumtsa Kézműves Kirakodón.

További cikkeink a témában