Ugrás a tartalomhoz

TÉMA

Közlekedés és túlnépesedés

Az önkormányzat nyári közvélemény-kutatásából egyértelműen kiderül, hogy a szentendreiek a közlekedési dugókat és a túlnépesedést tartják a város legfőbb problémájának. Hasonló kutatás már többször is volt a városban, azonban ez az első, amelynek az adatait közzé is tették.

A helyiek véleményét kérte ki a közügyekről, a helyi történésekről, a város helyzetéről, a részvételi demokráciáról és a városi szolgáltatások minőségéről az önkormányzat által megbízott 21 Kutatásközpont Kft. A „Szentendrei közvélemény-kutatás – 2023” néven indított, tíz napig tartó reprezentatív kutatás során összesen nyolcszáz főt kerestek meg: a felét telefonon, a másik felét online. 

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a város lakói borúlátóak a jövőt illetően. A megkérdezettek szerint mind az országban (64 %), mind Szentendrén (70 %) inkább rossz, mint jó irányba mennek a dolgok. A várost érintő válaszokból kiderül, hogy a válaszadókat leginkább a közlekedési helyzet és a túlnépesedés negatív következményei foglalkoztatják. 

 

A városlakók szerint Szentendre valamelyest rosszabb anyagi helyzetben van, mint más városok, és az elmúlt években inkább romlott a pénzügyi helyzet, mint javult. Ennek magyarázatát a kétharmaduk abban látja, hogy az önkormányzatnak nincs elég forrása feladatai ellátására. A forráshiány a megkérdezettek huszonegy százaléka szerint a városvezetés felelőssége, míg ötvenhét százalékuk a kormányt hibáztatja.

A megkérdezettek szerint Szentendre életében kiemelt fontosságú lenne a közlekedés javítása, azon belül is a 11-es út felújítása. Az útfelújítás elmaradása miatt a válaszadók háromnegyede a kormányt tartja hibásnak, negyede pedig a városvezetést. 

A felmérés kitért a részvételi demokrácia helyzetére, az intézmények, programok ismertségére is. A megkérdezettek hetvenkilenc százaléka hallott már a városrészi költségvetésről, amelynek lényege, hogy a helyben lakók dönthetnek bizonyos beruházásokról. Ám csak huszonnégy százalékuk nyilatkozta, hogy viszonylag jól ismeri a rendszert, és mindössze tizennégy százalékuk vesz részt aktívan a folyamatban.

Közösségi aktivitás

Szentendre mindig is sokszínű, és számos értékkel rendelkező város volt. Művészei, zenészei, sportolói, civil szervezetei, nemzetiségei mindig is aktívan tettek a közösségért. 

A városlakók kiemelkedő többsége szívesen vesz részt a közvetlen környezete eseményein – derült ki a Szentendre Brand Stratégiai készítésekor végzett kérdőíves kutatásból 2022-ben. A válaszadók többsége gondnak tartja az egyre több beköltözőt, és az épített környezet, illetve a közlekedés ezzel járó változását. Viszont kilencven százalékuk örülne, és részt is venne a szűkebb környezetében megvalósuló eseményben. Tehát például, ha a szomszédja utcabált szervezne, akkor egészen biztosan elmenne, és részt venne rajta. Ha viszont neki kellene eseményt szervezni, akkor a harmaduk már igényelne támogatást a városvezetéstől.

A kutatók szerint ez a magas hajlandóság arra enged következtetni, hogy érdemes még több lehetőséget biztosítani a lakosoknak a saját programjaik megszervezésére.

Kitűnő példa erre a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál, ami a város egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. A programokat a városban élők és dolgozók szervezik: a civil szervezetek, vállalkozások és lakosok, míg az önkormányzat a jogi keretrendszert és a biztonságos lebonyolítást biztosítja.

Az írás a Szentendre és Vidéke 2023. október 11-ei lapszámában jelent meg.

 

További cikkeink a témában