Ugrás a tartalomhoz

Fórum az esélyegyenlőségi programról

Március 3-án a Városházán tartották a Helyi Esélyegyenlőségi Program összejövetelét olyan szentendrei intézmények részvételével, melyek közvetlenül vagy közvetve hátrányos helyzetűekkel foglalkoznak. Az önkormányzat második alkalommal 2018-ban készítette el öt évre szóló, 2024-ig tartó programot. A 100 oldalas dokumentumban öt kötelező célcsoport van megnevezve – gyerekek, nők, idősek, mélyszegénységben és fogyatékkal élők –, és célja, hogy reális és megvalósítható célokat tűzzenek ki az érintett rétegek felzárkóztatása, esélyegyenlősége érdekében. Szontagh Kinga, az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős referense kérte, hogy a fórumon az intézmények nagy számban megjelent képviselői az elért eredmények mellett jelezzék a hiányosságokat, a megoldásra váró problémákat is az előrelépés érdekében.

A fórumon elhangzott hozzászólásokból kiderült, hogy a gyereknevelésben egyre hangsúlyos szerepet kapnak az intézmények, mert a szülőknek szükségük van a segítségre. A városi bölcsődében sikeresek a szülőcsoportos beszélgetések, melyeket évente négy alkalommal tartanak minden csoportban egy adott témában. A kört jó lenne szélesíteni, mert igény lenne rá, de az intézményben ez nem megoldható. Az intézményvezető szerint vannak szülők, akik főleg azért állnak munkába, mert 1,5 évesen már elcsúszott valami a gyereknevelésben, és az első három évben elkövetett hibák sajnos végigkísérik a gyerekeket.

Az óvodáskorúak szülei is egyre jobban segítségre szorulnak az óvodapedagógusok szerint. Ők workshopokat, beszélgetéseket szerveznek a szülőknek, ami azért fontos, mert a problémákat sokkal nehezebb kamaszkorban kezelni. Megtanítják a szülőknek, hogy mi a nevelésben az ő szerepük, és a problémákat igyekeznek együttműködve megoldani, hogy a szülő ne érezze támadásnak. Mint mondták, az óvodásoknál már megjelent az agresszív viselkedés a felnőttek irányába, és egyre több az autista.

Szóba került a kisgyermekes anyák elszigeteltsége, nekik a DMH-ban már egy éve működő Baba-mama Klub nyújthat segítséget. A Szentendre és Vidéke Praxisközösség és az Egészségfejlesztő Iroda tevékenysége kiterjed minden hátrányos helyzetű társadalmi rétegre. Számtalan programjuk van, és pályázati támogatásból több korcsoportban tartanak előadásokat, tavaly például 72 foglalkozással 1815 hátrányos helyzetű gyereket tudtak megszólítani. A Szent Erzsébet Karitász felekezeti hovatartozás nélkül foglalkozik hátrányos helyzetű gyerekekkel, elsősorban nyári táborokat szerveznek számukra. Úgy látják, hogy ezeknek a gyerekeknek különösen fontos, hogy közösségben legyenek, mert otthon nem kapnak figyelmet, és fontos lenne, hogy a szakembereknek év közben is foglalkozzanak velük.

A Gondozási Központban a születéstől a halálig végigkísérik az embereket, mivel a védőnői szolgálat is az intézményhez tartozik. Újdonság náluk a pingpong délelőtt, az idősek többségén már látják a sport kedvező hatásait.

A hajléktalanokkal kapcsolatban elhangzott, hogy beilleszkedésük elsődleges eleme, hogy munkát találjanak számukra. Ebben a közfoglalkoztatottság rendszere segítség lenne, de akadályt jelent, hogy hajléktalanok nem nyithatnak bankszámlát. Az utcai gondozók szerint a lakosság, turisták fogékonysága, segíteni akarása is hátráltathatja őket a beilleszkedésben.

Az összejövetel minden fél részére hasznos volt. Kiderült, hogy a szociális téren szaporodnak a lehetőségek, és a szakszolgálatok egymás közötti kapcsolata városunkban kifejezetten jónak mondható. A cél továbbra is a város különböző intézményeinek minél szorosabb együttműködése a problémák megismerése, illetve a hatékony megoldások megtalálása érdekében.

További cikkeink a témában