Ugrás a tartalomhoz

Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagságra

Szentendre Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, szentendrei lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként a város területén működő szavazatszámláló bizottságokba. A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. február 15-ig kell eljuttatni levélben Szentendre Város Helyi Választási Irodájának címezve. 

Tisztelt Szentendrei Választópolgárok!

Szentendre Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, szentendrei lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként a város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját és a szükséges számú póttagokat Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.

Szavazatszámláló bizottságnak NEM LEHET a tagja:

 • köztársasági elnök,
 • háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja,
 • választási iroda tagja,
 • Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,
 • jelölt,
 • párt tagja,
 • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 • a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

 

A 2018. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

A 2014. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájánál.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. február 15-ig kell eljuttatni levélben Szentendre Város Helyi Választási Irodájának címezve a 2000 Szentendre, Városház tér 3. szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak 2018. február 15-ig munkaidőben a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városház tér 3. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Jelentkezési lap 2018.

Szentendre, 2018. január 3.

Dr. Gerendás Gábor

jegyző, HVI vezető

 

További cikkeink a témában