Ugrás a tartalomhoz

Felhívás javaslattételre

Július 31-ig lehet javaslatokat leadni az önkormányzatnak a város kitüntető díjainak idei adományozásához. Az elismeréseket a polgármester az október 23-i városi ünnepség keretében adja át.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden évben egy személynek, vagy csoportnak adományozhatók a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj aktuális ciklusidőben a Képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjai részére.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetéseket a Polgármester a 2020. október 23-i városi ünnepség keretében adja át.

A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel járnak. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében.

SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel.

SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak.

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos, vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.

SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ adományozható annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző területén kiemelkedő eredményeket ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.

SZENTENDRE VÁROS KUCSERA DÍJ adományozható azon 15-27. év közötti személyek részére, akik a hős kultuszt megerősítve, a közösségért kiállásban példát mutatva, erős elköteleződéssel, a közösség, város iránti felelősséggel, önkéntes, aktív tevékenységükkel a közösségi célok és értékek növeléséért, megőrzéséért kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE DÍJ adományozható azon közösségeknek, akik aktív résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel, a várost segítő kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az innováció, a kulturális- és sport élet színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más civil szervezeteket is bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás, folyamatát. (A díjjal együtt pénzjutalom nem jár.)

A díjakra javaslatot tehet:

  1. a) a polgármester, a jegyző;
  2. b) a képviselők, a bizottsági tagok;
  3. c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;
  4. d) legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.

 A díjakból évente egy-egy adományozható, azonban kivételesen indokolt esetben a Képviselő-testület kategóriánként több díj odaítéléséről is dönthet.

A javaslatok beérkezési határideje: 2020. július 31.

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal iktatója

(Városház tér 3.)

A javaslattevőknek a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban kell megfogalmazniuk a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve is meg lehet küldeni a fent megadott határidőben a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető a hivatal köznevelési és közművelődési referensétől a 26/785-034 telefonszámon.

Javaslat 2020 »»

További cikkeink a témában