Ugrás a tartalomhoz

ÁLLÁSHIRDETÉS: CSALÁDSEGÍTŐ

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére, 3 fő részére.

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
család-és gyermekjóléti szolgálat

3 fő családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti szolgálat keretében szociális segítő tevékenység ellátása, szükségletfelmérés, szolgáltatásszervezés, csoportmunkában való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998 NM rendelet melléklete szerint,,

•         családsegítőben és/vagy gyermekjóléti szolgálatnál szerzett tapasztalat, helyismeret – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szociális munkás, szociálpedagógus,,

•         család- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriájú jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs, konfliktuskezelő, stressz tűrő képesség, önálló munkavégzés, pontosság, megbízhatóság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű szakmai jogszabályismeret, ellátási terület helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár Judit nyújt, a +36/20/512-98-22 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/3550/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő családsegítő.

•         Elektronikus úton Bognár Judit részére a szcsaladsegito@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának tényét és tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, nem csatolta az előírt dokumentumokat, a pályázatot a határidő letelte után nyújtotta be. Kiértesítésre csak azok kerülnek, akiknek a pályázata pozitív elbírálásban részesült, majd a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. Ezt követően döntünk a kiválasztott jelentkezőkről

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

 

További cikkeink a témában